Paslēpta nauda ar dažādām prasībām

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Saimnieka tēvs jau ilgi gulēš uz vietas un šim bīš jāmirst no. Reiz nu saimnieka tēvs visus aizstellēš uz darbu un tā ierīkojies, kā šis vienc pats vie mājā paliek. Bet vedakla vis uz darbu negāsi, paslēpusies istabā un noskatīsies, ko saimnieka tēvs dara. Nu saimnieka tēvs izrausies no vietas, aizstreipuļoš līdz sliekšņam, iekasis paslieksnē naudu un novēlēš tā: "Ka būs tādi laiki, ka ar gaili ars un ar vistu ecēs, ta dabūs naudu rokā!" Ta nu saimnieka tēvs aizvilcies apakaļis līdz vietai un kā kritis vietā, tā ar bīš pagalam. Saimnīca izstāstīsi saimniekam, ko šī redzēsi un dzirdēsi. Ka saimnieka tēvam nodzēruši bēres, ta saimnieks iztaisīš mazu arklīnu un tādas pašas ecēkšīnas. Sajūdzis gaili arklīnam priekšā un vistu ecēkšīnām priekšā un pie paslieksnes ar gaili pārdzinis trīs vadzīnas un ar vistu akal noecēš. Ka nu bīš noecēš, ta no paslieknes izvēlies naudas žūksnis.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox