Velni sargā naudu

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Neretas baznīcas tornis bijis tik augsts, ka jūrnieki jūŗā maldījušies, turēdami to par Rīgas Pēteŗa baznīcas torni. Atnākusi barga pavēle no Rīgas rātskungiem, lai torni noārdot zemāku. Tas arī ticis izdarīts. Neretas baznīcas priekšā aug divi lieli bērzi, zem kuŗiem esot divas lielas mucas ar naudu: viena ar zelta otra ar sudraba naudu. Lai naudu dabūtu, pilnā mēnesī jānoķeŗ melns kaķis, kam neesot nevienas baltas spalviņas. Kaķis jāiebāžot maisā un maiss jāaizsienot uz trijdeviņiem mezgliem. Kad ejot rakt, tad maiss ar kaķi jāņemot līdz. Tanī vietā, kur nauda atrodas, pienākot velns un prasot: "Ko gribi?" Tad jāatbild: "Gribu naudu rakt." Velns nelaižot to darīt un prasot: "Kas tanī maisā?" Racējam jāatdod maiss un jāsakot: "Zaķis, ko atdodu tev par to naudu." Bet pašam jābēgot ātri, ātri projām un jāpaskrienot zem kādas mājas jumta, tikai ne zem baznīcas jumta. Velns ātri taisot maisu vaļā un kad ieraugot, ka piekrāpts, dzenoties pakaļ un gribot racēju saķert un saplosīt gabalos. Kad naudas racējs ir zem jumta, tad velns dusmās uguni vien spļaudams, aizejot projām. Ja tā nu racējs paliekot dzīvs, tad viņi varot iet un rakt naudu.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox