Velni sargā naudu

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Kadupu kalniņš atrodās pie pašām krustcelēm, kur pār Krapas — Jaun-Gulbenes lielceļu iet pāri ceļš no Gulbīša uz Kalpa skolu. Kalniņa vakaru piegāze apaugusi eglēm un krūmiem, starp kuŗiem ir arī pa lielam vecam bērzam un kādai priedei. Kalniņā nolīdzināts glīts laukumiņš, kas apstādīts ar biezu egļu rindu. No kalniņa ir patīkams skats uz dzirnavu dambi, un Jaun-Gulbenes staciju. Agrāk kalniņā esot nauda kaltējusies. Garāmgājēji un braucēji naktīs esot redzējuši uz kalniņa uguni spīdam. Tikai neviens nedrīkstējis iet raudzīties, kas tur ir: domājuši, ka tur tā kā tā būšot velns klāt, un naudu dabūt nevarēšot. Te reiz tumšā naktī gadījies iet gaŗām vienam ceļiniekam. Tas jau pa gabalu redzējis uguni spīdam. Gājis tuvāk, redzot skaidri: kalniņā spīd uguns. Gājis skatīties: velns sēdot un zelta naudu skaitot. Ceļinieks iesaucies: "Vai Dieviņi, cik tev daudz naudas!" Tikko izdzirdis vārdu "Dieviņ" — tā velns ar visu naudas podu sadedzis. No tā laika vairs neviens neesot redzējis Kadupu kalniņā naudu kaltējamies.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox