Velni sargā naudu / Teufel bewachen das Geld

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Pie Siladzu mājas uz Gaujas krasta, no kuŗa avots izverd, esot ierakta viena muca naudas. Kas gribējis to dabūt, tam vajadzējis dot mucai vistu ar visiem cāļiem. Vienreiz Siladzu saimnieki sarunājušies raudzīt, vai nevar dabūt to mucu no zemes ārā. Nogājuši pie uzrādītās vietas, solījuši nosacīto upuri. Tūliņ naudas muca skanēdama no zemes iznākusi. Saimnieki priecādamies par to laimi, uzvēluši mucu un diviem malkas gabaliem un steigušies uz māju pēc upura. Mājā atnākuši, viņi atraduši pagalmā melnus zirgus melnā karietē iejūgtus; dzīvojamais kambaris bijis pilns dūmu un melni kungi staigājuši un prasījuši vistas ar cāļiem; saimnieku sievas gulējušas ar visiem bērniem slimas uz miršanu. Nu saimnieki sapratuši, kas tā par vistu ar cāļiem, kas mucai jādod; šie atsacījušies dot paģērēto maksu, un kungi tūliņ aizbraukuši, dūmi izgaisuši un sievas ar bērniem atkal atspirgušas no slimības. Saimnieki nu gājuši skatīties, ko mucas dara. Tā gulējusi tāpat uz kokiem uzvelta. Saimnieki nu ķērušies pie mucas katrs savā galā, gribēdami to projām nest, bet muca izsprukusi no rokām un skanēdama iegājusi atpakaļ zemē un nenākot nekad vairs ārā. In der Nähe des Siladzi-Hofes sei an dem Ufer der Gauja, aus dem eine Quelle entspringt, ein Fass mit Geld vergraben. Wer es bekommen wollte, musste dafür eine Henne mit samt ihren Küken geben. Einmal sprachen die Bauersleute des Siladzi-Hofes darüber, ob es denn nicht möglich wäre, das Fass aus der Erde zu holen. Sie begaben sich zu der bestimmten Stelle und versprachen das verlangte Opfer. Sogleich rollte das Geldfass klingend aus der Erde hervor. Die Bauern freuten sich über ihr Glück, rollten das Fass auf zwei Holzklötze und eilten nach Hause, das verlangte Opfer zu holen. Als sie nach Hause kamen, erblickten sie auf dem Hof Rappen, die vor einer schwarzen Kalesche gespannt waren; die Stube war voller Rauch und schwarze Herren kamen auf sie zu und verlangten Hennen und Küken. Die Frauen der Bauern und ihre Kinder aber lagen im Sterben. Jetzt begriffen die Männer, was das, für Hennen und Küken waren, die man für das Geldfass verlangte. Sie lehnten es ab, den verlangten Preis zu zahlen. Da fuhren die Herren sofort davon, der Rauch verflog, und die Frauen und Kinder wurden wieder gesund. Da gingen die Bauern zum Fluss, um nach dem Fass zu sehen. Das Fass lag noch auf den Holzklötzen. Da packten die Bauern das Fass jeder an einem Ende an, um es davonzutragen. Aber das Fass entglitt ihren Händen und versank klingend in die Erde, um nie mehr hervorzukommen.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox