Velni sargā naudu / Teufel bewachen das Geld

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Koknese
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Kad Stukmaņu muiža vēl piederējusi pie Kokneses, tad Kokneses kundze bieži vien bijusi Stukmaņos. Reiz viņa, šai muižā atbraukdama, pati iegājusi kungu namā, bet kučieris, zirgus staļļa priekšā nojūdzis, ielīdis karītē un apgulies. Te ap pusnakti viens viņu modinājis: "Vīrs, celies augšā, jāj man līdz uz Koknesi! Došu tev naudu." Kučieris pieceļas — ierauga: pie karītes stāv jātnieks. Nodomājis: "Sazini tevi Dievs, kas par cilvēku esi, kādu naudu sol!" un atteicis: "Nē! Tagad nakts laiks, nejāšu vis!" Līdz kučieris to izteicis, jātnieks jājis projām. Otrā naktī tai pašā laikā jātnieks atkal modinājis kučieri: "Vīrs, celies, jāj man līdz uz kapsētu! Tur ir nauda." Par kapsētu šejienieši dēvē tādu priežu puduru 2 ½ verstes no Stukmaņiem, ceļā uz Koknesi. Šī vieta esot veca kapsēta un tur nauda glabājoties. Kučieris nodomājis: "Cik taču ilgi ko jāt līdz kapsētai: pusstundā būšu projām un atpakaļ." Atteicis jātniekam: "Labi, jāsim!" Viņš sēdies zirgā un abi divi izjājuši no muižas. Bet tiklīdz izjājuši, svešais jātnieks piecirtis zirgam, tūliņ uguns vien nozibējusi gar ausim un kučieris tik tik jaudājis šo panākt. Aulekšojuši, aulekšojuši — piepēži (tiklīdz nonākuši pie dziļā grāvja, kas gar kapsētu velkas līdz pašam lielceļam) palicis tik gaišs kā dienu. Un nu viņi ierauga: nāk pretim cilvēki viens pulks pēc otra, itkā strādnieki muižas gaitā iedami. Kučierim no ļaužu pūļa itkā kauns meties, tāpēc ka aulekšojuši tikpat kā ārprātā bez kādas vajadzības. Viņš iedomājies: "Ē! kaut tu izputējis ar visu savu naudu!" un griezis zirgu apkārt, laidis atpakaļ uz muižu. Bet tiklīdz pārjājis un bijis pie staļļa, gaišums pazudis ar visiem cilvēkiem: nakts, kas nakts — tumšs bijis, tumšs palika. Tomēr jātnieks vēl nedevis kučierim miera. Trešā naktī modinājis atkal to: "Vīrs, celies augšā!" Kučieris atmodies un svešais jātnieks saka: "Labi, divreiz mani nepaklausīji, bet klausi mazākais šoreiz manam padomam. Ja esi Koknesē, tad ieej ap pusnakti Kokneses pilī, tur atradīsi pagrabu, ieej pagrabā un ieraudzīsi dzelzs durvis, pie durvim karāsies atslēgu virkne; paņem vienu no šīm atslēgām ar tādu un tādu numuru, atslēdz durvis un ej iekšā; iekšpusē atradīsi veselus apcirkņus pilnus zelta un sudraba naudas. Šo naudu, zināms, gan apsargā liels melns suns, bet nebaidies no tā, ej tikai klāt un sagrābies, cik tīkas!" To sacījis, jātnieks pazudis. Bet kučieris domājis: "Kas tas ir? Ērmota lieta, jāiet taču būs pilī raudzīt." Jā — pēc kādām dienām, kad kundze atkal Koknesē aizbraukusi, kučieris ap pusnakti nogājis uz pili. Izstaigājies gar ēkas mūriem, beidzot atradis gan meklējamo pagrabu. Iegājis pagraba priekšā, ieraudzījis patiesi dzelzs durvis un virs durvim karājusies atslēgu virkne. Paņēmis virkni, atslēdzis durvis, iegājis pagrabā un ieraudzījis: "Ak tu mūžīgais Dievs, kas tur mantas! Vesels apcirknis virgar pagrabam vienā pusē, piebērts ar dažādu naudu, gan zelta, gan sudraba. Bet uz naudas kaudzes guļ liels melns suns par sargu. Raudzījis naudai klāt iet, bet suns tūliņ pacēlis galvu, atņirdzis zobus, skatījies šim virsū. Prātojis, prātojis -gribētos gan naudas, tomēr šaubīga lieta diezgan pie apcirkņa iet un riekužu grābt. Nē, labāki griezies atpakaļ, gājis no pagraba ārā, uz māju projām. Rītā pie dienas kučieris vēl nogājis uz pili, skatījies, skatījies, kur jel tas pagrabs palicis, bet viss velti, ne domāt arī uzzīmēt vairs to vietu. Tikai nolejā pie tā pils pakšķa, kas iepretis Daugavai un Pērses upītei, pacēlis vecu, vecu zviedru dalderi. To laikam svešais jātnieks bija atstājis viņam par zīmi. Als das Stukmaņi-Gut noch zu Koknese gehörte, war die Herrin von Koknese oft auf dem Stukmaņi-Gut zu Gast. Als sie einmal wieder angefahren kam, betrat sie selbst das Herrenhaus, der Kutscher aber, der die Pferde abgeschirrt hatte, verkroch sich in der Kalesche und legte sich schlafen. Gegen Mitternacht aber weckte ihn jemand: "Steh auf Mann, und reite mit mir nach Koknese! Ich werde dir Geld geben!" Der Kutscher erhebt sich und sieht: neben der Kalesche hält ein Reiter. Er denkt: "Gott allein mag wissen, was das für ein Reiter ist und was das für Geld ist, das er mir verspricht!" Und er antwortet: "Nein, jetzt ist es Nacht. Ich reite nicht!" Sobald der Kutscher diese Worte ausgesprochen hatte, ritt der Fremde davon. Aber in der nächsten Nacht weckte der Reiter den Kutscher um dieselbe Zeit: "Mann, steh auf und reite mit mir zum Friedhof! Dort gibt es Geld!" Als Friedhof wurde in jener Gegend ein mit Kiefern bewachsener Hügel, der sich etwa anderthalb Werst von Stukmaņi an der Straße nach Koknese befand, bezeichnet. An jener Stelle soll sich früher ein Friedhof befunden haben, und dort sei auch Geld vergraben. Da dachte der Kutscher: "Bis zum Friedhof ist es nicht weit. In einer halben Stunde kann ich schon wieder zurück sein!" und er sagte zu dem Reiter: "Gut, reiten wir!" Er bestieg das Pferd und beide ritten davon. Aber sobald sie den Gutshof verlassen hatten, gab der Fremde seinem Pferd die Sporen und galoppierte davon, dass die Funken stoben; der Kutscher konnte ihn kaum einholen. Sie galoppierten weiter, bis sie an einen tiefen Graben kamen, der sich von dem Friedhof bis zur Landstraße erstreckt. Da wurde es plötzlich so hell wie am Tag. Leute kommen ihnen in Scharen entgegen — es scheinen Fronarbeiter zu sein, die sich aufs Gut an die Arbeit begeben. Der Kutscher schämte sich ein wenig vor den Leuten, weil sie beide so ohne besondere Notwendigkeit in der Gegend herumgaloppierten. Da dachte er: "Hol dich der Kuckuck mit deinem ganzen Geld!", wendete sein Pferd und ritt zum Gut zurück. Aber sobald er auf den Gutshof kam und vor dem Stall anhielt, war die Helligkeit plötzlich verschwunden; auch die Menschen waren verschwunden: es war Nacht und so dunkel wie vorher. Der Reiter ließ den Kutscher jedoch noch nicht in Frieden. In der dritten Nacht weckte er ihn wieder: "Steh auf, Mann!" Der Kutscher erwachte, und der fremde Reiter sprach zu ihm: "Gut, zweimal hast du auf mich nicht gehört, befolge wenigstens diesmal meinen Rat. Wenn du wieder in Koknese bist, so geh gegen Mitternacht in das Schloss. Du wirst ein Kellergewölbe finden. Betritt das Kellergewölbe: dort wirst du über einer Tür aufgehängte Schlüssel finden. Nimm den Schlüssel mit der und der Nummer, schließe die Tür auf und geh hinein. In dem Kellerraum wirst du haufenweise Gold und Silber finden. Das Geld wird freilich von einem großen schwarzen Hund bewacht, aber fürchte dich nicht, sondern geh hinein und nimm dir soviel von dem Geld, wie du nur haben willst!" Nachdem der Reiter so gesprochen hatte, verschwand er. Aber der Kutscher dachte: "Was soll denn das nun wieder? Eine sonderbare Sache, ich werde doch noch im Schloss nachsehen müssen!" Nach einigen Tagen, als die Herrin wieder nach Koknese zurückgekehrt war, begab sich der Kutscher um Mitternacht zum Schloss. Er umschritt mehrmals die Schlossmauern, bis er schließlich das Kellergewölbe fand. Als er das Gewölbe betrat, erblickte er wahrhaftig eine eiserne Tür, über die Schlüssel aufgehängt waren. Er schloss die Tür auf und betrat den Keller: "Du lieber Gott, hier gibt es ja Schätze!" Ein Verschlag längs der Kellerwand war mit Gold- und Silbergeld gefüllt, aber auf den Geldhaufen lag ein großer schwarzer Hund als Wächter. Er versuchte sich dem Geldhaufen zu nähern, aber der schwarze Hund fletschte die Zähne und sah ihn unentwegt an. Da überlegte der Mann lange Zeit: das Geld war zwar eine sehr verlockende Sache, aber er fürchtete sich doch, an den Verschlag zu treten, um es sich zu holen. Nein, lieber kehrt er wieder zurück. Er verließ den Keller und ging heim. Am anderen Tag kehrte der Kutscher bei Tageslicht zu der Stelle zurück und suchte nach dem Keller, aber vergeblich: er konnte ihn nicht mehr finden. Nur am Fuße des Burgberges fand er einen sehr alten Schwedentaler, den ihm vielleicht der Fremde Reiter als ein Zeichen hinterlassen hatte.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox