Velni sargā naudu

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: M. Melbārdis uzrakstījis šādu māni. Melns kaķis jāiebāžot deviņos maisos un katrs maiss jāaizsienot deviņiem mezgliem. No baznīcas bēgot, pietiekot arī, ja pārkļuvis pirmam krustceļam — melnais vīrs (sudraba rubļa devējs) tad vairs nekā nespējot padarīt; turpretim, ja ātrāki panākot, tad pārplēšot bēgli divos gabalos. Par šo iegūto sudraba rubli vajagot tā arvien pirkt, ka dažas kapeikas (no rubļa) nākoties atpakaļ: citādi, ja par visu rubli pērkot, rublis vairs nenākot kabatā atpakaļ. Ja šādu neizdodamu rubli noliekot uz grīdas un izsitot cauri tērauda naglu, tad rublis piepēži pazūdot un uz grīdas tai vietā paliekot asinis. L. P.


Vienam vīram bijis neizdodams dalderis ķešā: par to varējis pirkt, ko vien grib, bet tik līdz aizmaksāts, pircējam ķešā atpakaļ. Šādu neizdodamu dalderi varējuši iemantot tā.

Viscaur melns kaķis bija jāiebāž maisā, maiss labi daudz mezgliem jāaizsien, trīs reiz jāapiet baznīcai un katrreiz pie mācītāja gala durvim jāsaka: "Kungs, atpirc manim zaķi!" Trešā reizē tad iznākot melns kungs un tam tad jāpārdodot par vienu dalderi melnais kaķis ar visu maisu. Bet kad nu dabūtais dalderis vienreiz rokā, tad tūliņ jābēgot mājā, ko vien spējot, citādi varot dikti nelabi klāties.

Reiz viens, arī tā darīdams, neaizsējis tikai maisam diezgan daudz mezglu un melnais, maisu ātri atraisījis, devies pārdevējam pakaļ. Taisni pār slieksni kāpjot noķēris šo un nožņaudzis. Būtu attapis istabā iekļūt, tad gan būtu izglābies no melnā kunga. Lūk, tādēļ jau arī tikai retiem, retiem izdevies tādu dalderi iemantot; jo viss darbs: ap baznīcu iet, mājā pārskriet — bijis jāizdara pašā pusnaktī, pustundas laikā un nevienam nemanot. Reiz atkal viens vecis vienu bodnieku ilgāku laiku ar tādu neizdodamu dalderi mānījis: pircis visādas preces bieži vien, bet ik pārgājis mājā, ik dalderis pakaļ. Bodnieks beidzot apmanījis nelaimi, licis kalējam stipru naglu izdzīt dalderim cauri un pie laktas piekalt. Bet ko dalderis? Skanēdams sācis tikai ap naglu riņķī griezties un tikmēr un tikmēr ;griezies, kamēr izdilis robs un tā no laktas vaļā un vecim ķešā atpakaļ.

Bet nākamā reizē — kā tad izdevis — tad gan vairs nenācis atpakaļ; laikam, roba dēļ vairs ne.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox