Velni sargā naudu / Teufel bewachen das Geld

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Garkalne
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Ja Jāņu naktī tā ap pusnakti pa vientulīgu vietu staigā, tad iekrīt kāda ievērojama puķe acīs. Šī puķe noraujama un tad jāsteidzas tālāk. Bet nu drīzi būs vells pakaļ: lai pārdodot šo puķi! Viņu arī vajagot pārdot, citādi varot nelabi klāties. Maksu varot vellam prasīt, cik gribot, tūdaļ tas maksāšot; bet daudz prasīt tomēr neesot nekāda gudrība: jo tā nauda pēcāk tikpat pārvēršoties par apšu lapām. Turpretim ja vellam tikai prasot vienu vienīgu rubli, tad vells to iedošot un tas būšot neiztērējams: pērc ko gribi, izdod kam gribi — kā būs, tā būs kabatā atpakaļ. Tā reiz viens vecītis ar šādu rubli daudz mantas sakrājies, bet pēdīgi sirds tam pārmetusi, ka ar vella naudu mantu guvis, un par varu gribējis no rubļa vaļā tikt, bet kā atpakaļ, tā atpakaļ. Tad sadomājis, metis rubli uz mēslu čupu, izsaukdamies: "Lai vells to rauj!" Vells par to noskaities, ka nesūtījis rubļa vairs atpakaļ. Nu vecītis domājis no iekrātās mantas bez bēdas dzīvot, bet manta drīzi izputējusi, palicis tikpat nabags kā agrāki. Šādi rubļi vienreiz esot bijuši pa Rīgu labi daudz noklīduši. Rīgas tirgotājiem caur to cēlušies lieli zaudējumi: te ieņem, te nav vairs. Pēdīgi tie atraduši līdzekli: uzsituši nodilušu pakavu ačgārni uz sliekšņa, tad rublis neticis vairs pāri tādam slieksnim. Wenn man in der Johannisnacht an einem einsamen Ort spazieren geht, findet man eine bemerkenswerte Blume. Diese Blume muss man abpflücken und dann weitereilen. Bald darauf ist aber auch der Teufel zur Stelle, der die Blume abkaufen will. Man müsse ihm die Blume verkaufen, denn sonst könne es einem schlecht ergehen. Man könne von dem Teufel so viel verlangen, wie man nur wolle, denn er bezahle es. Es sei jedoch unklug, viel zu verlangen, denn das Geld verwandle sich sowieso in Espenlaub. Wenn man von dem Teufel jedoch nur einen einzigen Rubel verlange, so gibt der Teufel ihn, und dieser Rubel lässt sich nicht mehr ausgeben: man kann dafür kaufen, was man will, der Rubel kehrt immer wieder in die Tasche des Käufers zurück. Einmal hatte ein alter Mann mithilfe eines solchen Rubels viele Schätze angesammelt. Schließlich plagte ihn das Gewissen, das er mithilfe des Teufelsrubels reich geworden war, und nun wollte er den Rubel loswerden. Aber der Rubel kehrte immer wieder in seine Tasche zurück. Schließlich warf er den Rubel auf den Misthaufen und rief aus: "Soll der Teufel den Rubel holen!" Darüber ärgerte sich der Teufel so, dass er den Rubel nicht mehr zurückschickte. Der Alte wollte von seinen Ersparnissen gut leben, aber sie waren bald hin, und nun war er wieder so arm wie vorher. Früher war in Riga eine Menge solcher Rubel in Umlauf. Die Rigaer Kaufleute hatten dadurch große Verluste: kaum hatten sie Geld eingenommen, da war es auch schon verschwunden. Schließlich fanden sie ein Gegenmittel: sie nagelten ein alte Hufeisen verkehrt herum an der Schwelle: nun konnte der Rubel nicht mehr über die Schwelle gelangen.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox