Veļi sargā naudu

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Ja tie cilvēki, kas dzīvi būdami savu mantu zemē aprakuši, nomirst, tad viņu gari uzturējušies tanī vietā, kur nauda aprakta. Ja kādam no dzīvajiem gadījies nakti tai vietai gaŗām iet, tad naudas sargātājs gars to vadājis un maldinājis visu nakti līdz gaismai. Kad kādam gadījies pusdienas laikā — ap rudzu ziedamo laiku — iet tai vietai pāri, tad gars arī to mazākais stundu muļļinājis. Kur Vecmuižas lauki beidzas un Brūveru sādžas iesākas, Vecmuižas mežsarga, Deprejas meža malā, vienu gabalu sauc par Makarišķiem. Tur 1812. g., kad franči ielauzās Krievijā, bijusi māja Makari. Mājas īpašnieks Makars bijis ļoti bagāts: naudu mērījis siekiem; tas mēdzis arī lielīties, ka Vecmuižas klētī neesot tikdaudz auzu kā šim dukātu. Franči, kas bija netālu no tās vietas lēģerī, izdzirdējuši tur tādu bagātnieku, devušies turp. Bet Makars arī nebijis vis pa to laiku gulējis, tas savu naudu bijis apracis un pats sataisījies bēgt. Te pašu laiku pulciņš franču apstājuši tā māju. Makars manīdams, ka būs slikti, izlīdis no istabas uz jumtu un kamēr franči gājuši istabā, tamēr viņš licis kājas pār pleciem un davai mežā! Franči bēgli bija laikā pamanījuši un devušies tam pakaļ. Makars redzēdams, ka izbēgt nav iespējams, iemucis vecā ozolā, Vecmuižas — Lindes lielceļa malā. Ozola vidus bijis caurs izpuvis. Franči izpūlējušies visādi, gribēdami Makaru no ozola izdabūt, lai tas izstāstītu, kur nauda atrodas, bet bēglis nebijis izdabonams no koka ne ar labu, ne ar ļaunu. Beidzot franči gribējuši to nošaut, bet viens devis padomu ozolu sadedzināt. Ozola iekšas piebāzuši un vēl visapkārt apkrāvuši ar sausu malku — malku aizdedzinājuši un ozols sadedzis ar visu Makaru. Ozolu čupa kalniņa galā stāvējusi ilgu laiku, no kam kalniņš dabūjis vārdu: Ogļu kalniņš. Franči, Makara māju izmeklējuši, un nekā neatraduši, to nodedzinājuši. No tā laika, apmēram kādus 15 gadus, nakts laikā neviens nav varējis tai vietai, kur nauda aprakta, gaŗām paiet, ka tas netapis baidīts un maldināts cauru nakti.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox