Veļi sargā naudu

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Reiz Alūksnes barons gribējis būvēt pili, bet to pili nevarējuši nekā uzbūvēt: vienmēr brukusi nost. Tad barons izvēlējies vienu 12 g. vecu meiteni no Alūksnes miesta un iemūrējis pils sienās. Nu arī pils tikusi uzcelta skaista, jo skaista uz salas ezera vidū. Bet viņa ilgi nepastāvējusi — drīz sagruvusi. Reiz vēlu vakarā, viens strādnieks gājis gar sagruvušās pils drupām uz māju. Te viņš dzirdējis balsi, kas teikusi, lai nositot simtu kaķu un viņu galvas atnesot nākošā vakarā tai un tai stundā uz šo pašu vietu, tad viņš dabūšot daudz naudas, kas esot tur drupās norakta. Ar lielām pūlēm strādnieks esot arī sadabūjis tās prasītās kaķu galvas un aiznesis uz noteikto vietu. Nu viņam parādījusies tā runātāja, kāda Marija, teikdama, ka tā esot nu atpestīta, jo bijusi pie velna gūstā. Tad viņa paņēmusi tās kaķu galvas un iegājusi drupās. Pēc laiciņa tā iznākusi atkal, nesdama naudas podu, ko iedevusi strādniekam, sirsnīgi pateikdamās par atsvabināšanu. Tad viņa piepēži sakritusi un palikusi par pelnu kopiņu. Bet arī strādnieks ilgi nedzīvojis: pāriedams mājā tas palicis slims un nomiris, līdz ar to arī naudas pods nozudis.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox