Veļi sargā naudu

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Kalnamuižas P. mājas no veciem laikiem izslavētas par bagātām. Senos laikos šīs mājas bijušas dziļā mežā. Tad toreizējais saimnieks vienu dienu mežā uz ceļa pacēlis lielu melnu šķirstu ar naudu. Pārnesis to paslepus mājā. Bet necik ilgi -viens sulainis pakaļ, bāls kā mironis: vai neesot atraduši tādu un tādu šķirstu? Viņam esot izvēlies no ratiem. Saimnieks noliedzies, ka nekā nezinot. Sulaini nu notiesājuši par zagli. Bet netaisnā manta liedzējam neatnesusi nekādu svētību: vienam dzimtas loceklim pastāvīgi naudas šķirsts bijis jāsargā: jāvārguļo uz gultas. Šķirsts glabāts gultas apakšā. Bet ja vārgulis kādu brītiņu no gultas izkāpis, aizkustējis, tad tūliņ melns suns gadījies viņa vietā virs naudas šķirsta.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox