Nauda parādās par uguni

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Es turiu (ich hatte) žīģi (Gang, Geschäft) Šetnurtā (vietas vārds). Pagāju nu Preiļu nu ziegaris (pulkstens) trīs, ir kal es pi Štellmaker (saimnieka vārds) sava žīģi atsiliku, atgā man ziegars deviņi, kal es nu Šetenurtes pagāju; un bija rudiņa laiks, ir es gribiju pi kāda laba cilāka par nakti palikt, ir jau tie ļauži kur es gribiju iejieti iekšā, tie gulija, ir es domāju: "Iešu pic māju." Es tik esu zaldāts ir sava keizeru siedzis (esmu zvērējis savam ķeizaram); man nieks nieka nepadarīs. Ir es domāju, kad es tapu us kalnu pi šī meže gala: va grīzti (atpakaļ griezties), va ne? Kad man taka bišķi ir baimes (balles) bi'. Ali (bet) es iedams vis paacu (vorwärts) domāju: "Kad es ir ko sasitikšu, es viņus tik valāšu." Ir es jau iedams nu kalna pic jūras tapu netālu nu to kaugur — redzu: kādus trīs simtes žingšņu (soļu) is to kauguru ugne deg. Tad es iedams us to uguni domāju, kas tā ugene par viena būtu, kad mani ne reizes tā nau nosedevis (sich ereignen, sich begeben), kad man tā baime jem; ir tad es vis paacu palenis iedamis domāju: "Va grīzti, va ne?" Ir es apdomāju vis ko: kad jūra diža, zveju nau ir ļaušu ari nē. Tad es issijēmos nu ūzu dimzaka nazi ir atsidarīju ir parbraucu par zemi krustu ir pats domāju, kad mani ir daudz neprieteļu (ienaidnieku) apnīktu (uzbrukt varētu) Tad es par to krustu varu osmīt, ir tad es guvu (es dabūju) jo stiprus asiņus, ir es domāju: "Nu es iešu tiešum us to ugen!" Ir es domāju, kad ir te rasi (varbūt) var nauda degt. Tad es gāju jo grieti (ātri) skubinādams, kad es varu pi tās ugenes grieti klāt tapt. Ali kad es kāda piecedesmit žingžņu tā ungefär variju būti, tade man tā ugne uz reīzu prapole, ir tad es gāju dar (vēl) tādu galenu ir man pacēla tādu dižu baimi (sacēlās tādas dižas bailes), kad es nebigribiju (negribēju) vairs us to ugnes vietu ozieti. Tad es ir sukos pradiem (tūliņ) tiešum pic jūras ir tad es nogāju pi jūras ir tad es paguvu (es iesāku) grieti iet, ali es nazi atdaru is labās rokas is labā žeķirta (žaķete) dimzaka laicedams (turēdams) domāju: "Kad ir mani kāds nu pakales atsidzīt (piesteigtos), tad es nu viņu atseverešu (atgaiņāšos). Ali lic (līdz) pat Pervalkas (ciema vārds) man tādu dižu baimi jēma, kad es daudz reizu benedams (iedams) turiu apsestāt ir domāt, kas te tik tur būti, kade (kad) man tādu dižu baimi jem, kad man cauri matus ceļ nu baimes; ali es domāju, kad tas vels pi manis tur būt.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox