Nauda parādās par uguni

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Reiz viens puisis, pieguļā būdams, redzējis purvā savādu mazu uguntiņu. Piegājis pie uguntiņas un ieraudzījis lielu čūsku, kas gulējusi uguntiņai blakus. Puisis sabijies no lielās čūskas un aizgājis atpakaļ pie zirgiem. Drīz vien uguntiņa nodzisusi. Otrā naktī tas redzējis atkal uguntiņu. Kad puisis no rīta atjājis mājā no pieguļas, par redzēto stāstījis saimniekam. Saimnieks puisi izmācījis, kā lai dara. Nākamā naktī, pieguļā jājot, puisis paņēmis uz pieguļu krietnu sērmūkšļa kūju un aizjājis. Ap pusnakti sākusi atkal mazā uguntiņa spīdēt. Puisis gājis uz uguntiņu. Atradis uguntiņu tādu pašu kā iepriekšējo reizi, un pie tās gulējusi atkal liela čūska. Puisis atvilcies un sitis čūskai. Čūska pazudusi, uguntiņa izšķīrusies uz trim daļām un nodzisusi. Zemē gulējuši trīs sidraba naudas gabali taisni tai vietā, kur uguntiņa kūrusies.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox