Nauda parādās par uguni

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Aiz Gulbenes apm. 10 km. sākas mežs, ko sauc par Dobupiešu silu. Senāk tur vienā vieta atradies ārkārtīgi liels akmens. Naktīs, kad gājēji atradušies tikai pāris soļu no akmeņa, varējuši redzēt lielu veci, kas tur žāvē zelta naudu. Bet kad tikuši pie akmeņa, tad tur stāvējis liels vilks un viņa acis mirdzējušas. Ļaudis teikuši, ka tur atrodoties naudas lāde zem akmeņa, un vilks to sargājot. Tiešām naktī varējuši iet, kad grib, arvien tur vilku redzējuši. Stāsta, ka nauda tomēr uzieta un izrakta. Turpat, varbūt, pāris km. atradusies jaunsaimniecība. Jaunsaimnieki bijuši ļoti nabadzīgi, bet te uz reiz sacēluši jaunas mājas, sākuši grezni dzīvot. Pēc tam arī pie akmeņa ne vairs redzēts vecs, ne arī vilks.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox