Nauda parādās par cilvēku

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Daugavas malā agrāki dzīvojis klibs audējs. Viņš bijis stipri nabags, jo tizlam sieva un bērni gŗūti uzturāmi. Vienu vakaru audis, te piepēži — kur gadījusies, kur ne — ienākusi sieviete: lai pārceļot pār Daugavu! Paķēris airus un pārcēlis arī. Otrā malā, līdz izkāpusi uz sausumu, sieviete palikusi par naudas kopiņu. Nu audējs bijis bagāts jo bagāts.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox