Nauda parādās par cilvēku

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Lestenē, Mālu mežā esot veca aka, kur esot nogremdēts šķirsts ar naudu. Kad pabadot akas dibenā, tad varot dzirdēt savādu dunoņu. Reiz vienam vīram nauda parādījusies sapnī un teikusi, lai tas ejot ap pusnakti uz aku, tad šī pacelšoties virs ūdens. Vīrs gājis arī noteiktā laikā uz aku, bet sabaidījies un pie akas nemaz nepiegājis, jo tur tupējis liels melns runcis un saucis: "Jauks āderē trīs trešo."

Reiz trīs meitas vakarā nākušas caur mežu no pirts. Meitām bijuši līdz arī suņi. Paskrējuši gabaliņu uz priekšu, suņi devušies pie meitām atpakaļ un paslēpušies starp kājām. Te vienai meitai parādījies arī pajūgs ar lielu bēru zirgu bez neviena braucēja. Suņi, kas bijuši citādi ļoti nikni, kā par brīnumu, savādo pajūgu nemaz nerējuši, bet ļoti baidījušies. Arī meitas sabaidījušās un sākušas steigties. Pēc gabaliņa meita, kuŗai parādījies pajūgs, atskatījusies atpakaļ, bet pajūgs jau bijis nozudis.

Citu reizi Mežene nākusi pa mežu vakarā. Netālu no akas vietas uz zemes kupucas sēdējusi balta jumprava un knibinājusies ap pirkstiem. Citi teikuši, ka ja viņa būtu padevusi dievspalīgu vai labvakaru, tad jumprava — ja tā bijusi nauda — būtu sakritusi par naudas čupu.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox