Nauda parādās par kustoni / Das Geld erscheint in Tiergestalt

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Ikšķile
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Viens vīrs reiz nācis vakarā no darba uz māju. Ejot viņš ieraudzījis kādu suni ar iekritušām pūžņainām acim, kas nācis viņam taisni pretī. Viņš tam uzkliedzis: "Vai tu iesi, maita, no ceļa!" Tā ka suns nav klausījis, tad viņš iesitis tam ar žagaru, kas viņam bijis rokā. Bet tūliņ suns sabrucis un tai vietā parādījusies liela čupa naudas. Vīrs nu saņēmis to naudu un palicis bagāts.

Vēlāku izrādījies, ka to naudu tur bijis ieracis priekš savas nāves kāds bagāts kungs. Uz ieraktās naudas viņš uzracis vēl savu suni virsū. Ļaudis gan bija meklējuši to naudu, šur tur rakuši un uzrakuši arī suni, bet nav domājuši, ka nauda atrodas zem suņa.

Kad nosacītais laiks bijis pagājis, tad nauda parādījusies virs zemes apraktā suņa izskatā, un minētajam vīram nu laimējies to dabūt rokā.

Eines Abends ging ein Mann von der Arbeit nach Hause. Unterwegs erblickte er einen Hund mit eingefallenen und eiternden Augen, der geradeswegs auf ihn zukam. Er schrie den Hund an: "Wirst du dich mir wohl aus dem Weg scheren, du räudiges Aas!" Da der Hund nicht gehorchte, versetzte er ihm einen Hieb mit der Rute, die er gerade in der Hand hatte. Da zerfiel der Hund augenblicklich, und an seiner Stelle lag ein großer Geldhaufen. Der Mann sammelte das Geld auf und wurde reich. Später stellte sich heraus, dass ein reicher Herr dort vor seinem Tode das Geld vergraben hatte. Auf dem vergrabenen Geld hatte er noch seinen Hund begraben lassen. Wohl hatten Leute nach dem Geld gegraben, aber als sie den Hund ausgruben, kamen sie nicht auf den Gedanken, dass das Geld sich unter dem Hund befinden könnte. Als die vorbestimmte Zeit vergangen war, zeigte sich das Geld auf der Erde in Gestalt des Hundes, sodass der Mann Glück hatte, es in seine Hand zu bekommen.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox