Vērsis apsolīts par naudu

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Reiz viena meita Mārgrieta ganījusi lopus ezera tuvumā, kur nauda esot bijusi paslēpta. Mārgrieta tad jokodama saukusi: "Naudiņ, naudiņ, nāc pie manis! es tev atdošu lielo vērsi." Te ezers tūliņ sācis stipri viļņot un krākt. Viņai izlicies, ka kāds mutulis griezdamies nācis uz malu. Pārbijusies viņa sākusi trenkt lopus projām. Tad mutulis vēlies atpakaļ un ezers palicis kluss.

No šā ezera uz ziemeļiem vienā dzelvē, kaŗa pulkiem pa šo purvu pāri ejot, lāde naudas nogrimusi. Šo baltu dienu ļaudis sauc šo dzelvi par Naudas dzelvi.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox