Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Cesvaine
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Pie Dzelzavas lielceļa ir apars un tur reiz mans tēvs esot sēdējis lūkus ritinādams. Te uz reizi viens kungs atbraucis ar lielu naudas kasti vāģos, piebraucis pie paša apara malas, piesējis zirgu pie vītola, kas apara malā audzis, un sācis, skatīdamies gan uz aparu, gan uz kasti, gan debesim, trīcošā balsī runāt: "Nav mums nolikts šās naudas izlietāt, bet negribu to ienaidniekiem atstāt, tāpēc es šai apara dzelmē to noslīcināšu, lai naudu tikai tas paņem, kas ap šo aparu apvedīs melnu vērsi pašā dienasvidū deviņas reizes un noskaitīs trīs reizes tēva reizi no "āmena" līdz "mūsu tēvam". Vērsi vedot nedrīkst atpakaļ skatīties; ja vedējs atskatīsies atpakaļ, tad naudai jāguļ aparā vēl trijdeviņi gadi." Šos vārdus runādams, stāvējis kungs aiz vāģiem un lēni celdams gāzis uz apara malu apkārt; pie pēdējiem vārdiem pagrūdis stiprāk, kaste ar visu naudu ievēlusies aparā ar lielu troksni, plaukšķi, tā ka viss ūdens sācis mutuļot un lielas burzgulas gaisā mest. Lūku ritinātājs ieķērcies. Kungs, to izdzirdējis, atrāvis apaušu pavadu, ielēcis vāģos un aizlēcis ne uz Cesvaines pusi, no kurienes atbraucis, bet uz Dzelzavu. Kad naudas glabātāja vāģu troksnis vairs nebijis dzirdams, tad tēvs piegājis pie vītola, atraisījis palikušo apaušu pavadu un aiznesis to uz māju. Pēc trijdeviņi gadiem tēvs ar šiem apaušiem vedis vērsi aparam ziedot, māte vēl palīdzējusi. Abi norunājuši atpakaļ neskatīties. Bet ap aparu vedot, piepēži izskrējis vilks no krūmiem un māte par nelaimi iekliegusies: "Vilks, vilks!" Tūdaļ muca nogrimusi atpakaļ. Tēvs par tādu kliedzienu nejauki dusmojies, stāstīdams: "Kaut tu būtu dzirdējusi, ko es dzirdēju. Kad pirmo reizi sākām vērsi ap aparu vest un es vienu reizi biju noskaitījis tēva reizi, tad — vai redzēji — apars viss nolīgojās; kad otrreiz beidzu skaitīt, tad noderdēja visa zemes apakša un noskanēja naudas muca. Kad otru reizi bijām apkārt, tad nāca muca arvienu tuvāk pie ūdens virsas. Burbuļi vien jau griezās, to es pats redzēju: skaņa bija tā kā kad naudu beŗ zebenīcē, un trešo reizi apkārt ejot es redzēju jau mucas spundi uz ūdens; bet kad tu uzbļāvi vilks! — tad viss nožvakstēja un nodimdēja, muca atkal nogrima dibinā. Ak, Madiņ, vai tikai tu neskatījies atpakaļ?" An der Landstraße von Dzelzava befindet sich ein tiefes Wasserloch. Eines Tages hat mein Vater dort gesessen und Weidenschösslinge gerollt. Plötzlich erschien ein Pferdegespann, in dem ein Herr neben einer Geldtruhe saß. Der Herr , fuhr dicht an das Wasserloch heran, band sein Pferd an der Weide an, blickte bald nach dem Wasserloch, bald nach der Truhe, bald zum Himmel hinauf und begann dann mit zittriger Stimme zu reden: "Es ist uns nicht vergönnt, dieses Geld zu verbrauchen, aber ich will es auch nicht den Feinden zurücklassen. Deshalb will ich es in das Wasserloch werfen. Nur derjenige soll dieses Geld bekommen, der um die Mittagszeit einen schwarzen Stier neunmal um dieses Wasserloch herum führen und dabei dreimal das Vaterunser von "Amen" bis zum "Vater unser" hersagen wird. Beim Herumführen des Stieres darf der Mensch nicht zurückblicken; sollte er dennoch zurückblicken, so muss das Geld noch weitere dreimal neun Jahre in dem Wasserloch liegen bleiben." Während der Herr diese Worte sprach, stand er hinter dem Wagen. Bei den letzten Worten stieß er die Truhe an, die mit lautem Klatsch ins Wasser fiel, sodass das Wasser zu brodeln und große Blasen zu werfen begann. In dem Augenblick schrie der Junge, der die Weidenruten rollte, auf. Da riss der Herr das Pferd los, sprang in den Wagen und fuhr im Galopp davon. Als das Rasseln der Räder nicht mehr zu hören war, ging mein Vater an die Weide, löste die abgerissene Leine von dem Baum und brachte sie nach Hause. Dreimal neun Jahre später führte mein Vater an derselben Leine einen Stier, den er opfern wollte zum Wasserloch. Mutter half ihm dabei, beide hatten beschlossen, nicht zurückzublicken. Als sie jedoch den Stier um das Wasserloch herumtrieben, sprang plötzlich ein Wolf aus dem Gebüsch hervor. Unglücklicherweise begann die Mutter zu schreien: "Der Wolf! Der Wolf!" Da sank die Truhe wieder auf den Grund. Vater war über ihren Schrei sehr erbost und sagte: "Wenn du nur gehört hättest, was ich gehört hatte! Als wir das erste Mal den Stier um das Wasserloch herumführten und ich zum ersten Mal das Vaterunser gebetet habe, dann — hast du's gesehen' — begann das Wasser zu wogen. Als ich das zweite Vaterunser beendet hatte, erdröhnte der Grund und das Geld erklang. Der Schrein (das Fass) näherte sich immer mehr der Wasseroberfläche, die leicht zu brodeln begann. Beim dritten Mal sah ich bereits das Spundloch des Fasses über dem Wasser. Als du jedoch "Der Wolf!" geschrien hast, schepperte und dröhnte und das Fass versank wieder auf den Grund. Ach Mada, hast du vielleicht doch zurückgeschaut?"
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox