Vērsis apsolīts par naudu

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Mēdzūlas-Gravas pagastā, ziemeļa vakara pusē, kādas mājas tuvumā atrodas tagad gandrīz pavisam aizaudzis avotiņš. Senāki, kad vēl nauda kaltējusies, cilvēkiem sapņos rādījusies, šās mājas iemītniekiem rādījies sapnī, ka avotiņā esot liels zelta naudas krājums. Bet kad šie sapni neko neievērojuši, tad vēl rādījies otru, trešu reizi. Vēl šie neievērojuši. Beidzot mājas tēvam dienasvidu guļot, pa sapņiem pienācis briesmīgs cilvēks klāt, uzrunādams, lai paklausot, lai rokot naudu droši; kad esot ierakušies tik tālu, ka naudas muca redzama, tad lai atvedot pie bedres baltu āzi un to lai ziedojot. Kad nu parakuši krietnu gabalu, manījuši naudas mucu, tad aši pieveduši baltu āzi, piesējuši tuvu pie bedres un paši pavirzušies nost, skatīdamies, kas ar āzi notikšot. Par mazu brītiņu liels vilks nācis tuvodamies āzim; bet šie, to redzēdami, sākuši kliegt, brēkt un devušies vilkam ar bomjiem virsū un aizbaidījuši to. Nu piegājuši pie bedres, bet mucas vairs nebijis, tā bijusi nogrimusi.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox