Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē / Das Geld muss noch 100 Jahre in der Erde liegen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Aumeisteru pagasts
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Duckas robežās (Aumeisteŗu pagastā) esot purs, ko saucot par Naudas puriņu. Purā esot nogrimusi naudas lāde, un uz viņas vāka stāvot liels, balts āzis. Skaidrās dienās pura dibenā varot redzēt nogrimušo naudas lādi, bet ārā neviens to nevarot dabūt. Naudu varot tikai tad no pura ārā dabūt, ja ap viņu vedot baltu kazu vai govi. Reiz mājas bērni ganījuši pie pura govis. Viņi nosprieduši izmēģināt, vai nauda celsies no pura ārā, kad ap to vedīs baltu govi. Gani veduši ap puru baltu govi un skaitījuši: "Āzi, atdod naudu, mēs tev dosim baltu govi!" Govs sākusi purā grimt un naudas lāde sākusi celties no pura ārā. Kad govs bijusi iegrimusi pāri vēderam, tad naudas lāde sākusi celties no pura un uz viņas vāka stāvējis liels, balts āzis. Bet tai pašā acumirklī skrējis mežsargs, izstiepis jau plinti un gribējis nošaut āzi, kas stāvējis uz lādes vāka. Bērni kliegdami aizbēguši. Naudas lāde žļakstēdama nogrimusi atpakaļ purā ar visu balto āzi. Mežsargs uzreiz pazudis un baltā govs atkal izkūņājusies no pura. Kad naudas lāde nogrimusi, tad atskanējusi dobja balss: "Nu man jāguļ atkal simtu gadu, un es nākšu tad augšā, kad man dos baltu kazu!" Auf dem Grund des Duckas-Hofes von Aumeisteri gibt es ein Moor, welches Naudas puriņš (das Geldmoor) genannt wird. In dem Moor sei eine Geldtruhe versunken. Auf ihrem Deckel stehe ein großer, weißer Ziegenbock. An hellen Tagen könne man die Geldtruhe auf dem Grund des Moores sehen, aber niemand könne sie herausholen. Man könne die Geldtruhe nur dann herausholen, wenn man eine weiße Kuh oder eine weiße Ziege um das Moor herumführe.

Einmal hüteten die Kinder des Bauern Kühe am Rande des Moores. Sie wollten ausprobieren, ob die Geldtruhe wirklich hervorkommen würde, wenn sie eine weiße Kuh um das Moor herumführten. Die Hirten führten die weiße Kuh um das Moor herum und sprachen: "Bock, gib das Geld her, wir werden dir die weiße Kuh geben!" Da begann die Kuh im Moor zu versinken, und die Geldtruhe kam langsam zum Vorschein. Auf ihrem Deckel stand ein großer weißer Ziegenbock. Aber in demselben Augenblick kam der Buschwächter herbeigelaufen und wollte den Bock, der auf dem Truhendeckel stand, erschießen. Die Kinder liefen schreiend davon. Die Geldtruhe mit dem weißen Bock sank brodelnd in das Moor zurück. Sogleich war der Buschwächter verschwunden und die weiße Kuh kam wieder aus dem Moor ans Land zurück. Von der Stelle her, an der die Geldtruhe versunken war, ertönte eine dumpfe Stimme: "Nun muss ich wieder hundert Jahre schlafen. Ich werde mich wieder erheben, wenn man mir eine weiße Ziege opfern wird."

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox