Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Tas bij labi sen, kad vienā saulainā dienā pašā dzelmē blakus tiltam — lielceļā no Cīruļiem uz Ārlavu — parādījies naudas šķirsts. Uz šķirsta sēdējusi sieviete. Līdzko ciema ļaudis dabūjuši dzirdēt par šo savādo parādību, gājuši visi apskatīt. Sieviete sacījusi: "Ja kāds no jums grib dabūt šo naudu, tad jāņem melns zirgs, kam nav neviena baltuma. Jāmauc galvā balti liepu iemaukti un jājāj nakts vidū pie šķirsta, bet vēl ar tādu norunu, ka jābūt vienam un nedrīkst ne vārda runāt." Nu ļaudis izklīduši un sarunājuši naktī jāt pēc naudas. Pienākusi nakts, bet nu visiem bijis bail jāt pēc naudas. Viens tomēr apņēmies. Bet, tikko gribējis jāt ūdenī, viens saucis aiz muguras: "Tad tikai man pusi no tās naudas, ko tu tur izvilksi, jo es devu zirgu!" Līdzko tas izteicis, sieviete saukusi no šķirsta: "Simtstūkstoši gadu jau esmu gulējusi, un vēl simtstūkstoši gadu man jāguļ." Un šķirsts līdz ar sievieti tūliņ nogrimis. No tās reizes nav arī vairs rādījies neviens šķirsts.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox