Naudas racēji iztraucēti

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Trīs vīri sarunājušies iet naudas rakt. Toreiz Lubānā vēl bijusi veca koka baznīciņa un tāpat arī koka traktieris. Dzirdēdami ļaudis stāstam, ka pie traktiera sliekšņa esot agrāki nauda ierakta, šie trīs vīri ņēmušies mēģināt to izrakt. Tumšā naktī nogājuši pie traktieŗa un sākuši rakt. Pēc neilgas rakšanas nācis naudas trauks redzams, bet baidīdamies, ka ceļavīri, traktierī gulēdami, redzēs, ka viņi nu naudu izņem, gājis viens durvis aiztaisīt, kas, laikam liela siltuma dēļ, bijušas vaļā atstātas. Lai gan vīrs durvis ļoti viegli cieti vēris, taču tās cēlušas tādu troksni, ka kad būtu stipra vēja kopā cirstas, un visi trīs naudas racēji no šā trokšņa ļoti sabijušies, domādami, ka traktierī nu kāds uztrūksies un nāks skatīties, kas tur ir. Bet kad no traktieŗa neviens ārā nenāca, laikam tādēļ, ka nebija no šā trokšņa nekā dzirdējuši, tad vīri atzirgušies un sākuši skatīties pēc naudas trauka, bet no tā vairs nebijis neko redzēt, bijis pavisam pazudis.

Agrākais Lubānas draudzes skolotājs Štams bijis arī dzirdējis, ka pret veco traktieri, uz lielceļa vidus, esot nauda ierakta. Tā arī šis, cenzdamies to naudu izrakt, sarunājis klusiņām labu pulku, vai līdz 10 malaču, jo pats, klibs būdams, nevarējis lāga rakt. Norunātā naktī visi sanākuši un Štams, nekā nežēlodams, bijis arī šņabi līdz paņēmis. Lai dūša rastos, iemetis ikkatrs pa vienai, otrai glāzei un vēl pa trešai, un nu stājušies dūšīgi pie rakšanas, kā sacīts, uz paša ceļa vidus. Pēc krietnas rakšanas nācis manāms tāds kā zārka vāks, un, kā pēc trokšņa varējis just, zārks bijis pildīts ar skanošu naudu. Te uz reiz varējis dzirdēt, ka nupat no muižas uz tilta braucot laikam kāds kungs ar drošku. Gribējuši nu gan naudas zārku veikli izraut un aiznest, bet esot ļoti smags bijis, ka nevarējuši pacelt, tādēļ ātrumā norunājuši, tagad bēgt, un ja kungs kļūst nelaimīgs tai izraktajā dambī, tad vairs negriezties nemaz atpakaļ; bet ja pārkuļas kaut kā pāri vai garām, tad iet atpakaļ un izņemt to naudu. Kā sacīts, tā darīts; laiduši ar visi ļekas vaļā un pats talkas saimnieks Štams ar savu klibo kāju nepalicis pakaļā. Labu gabalu nobēguši, apstājušies un sākuši klausīties, kā nu kungam ies. Klausījušies, klausījušies, bet kungs, tiklīdz pie bedres piebraucis, tūlīt apstājies, un vairs nemaz nevarējis dzirdēt ne braucam, ne krītam bedre, ne kliedzam, it nekā. Labu laiku klausījušies un nekā nevarēdami dzirdēt, gājuši raudzīties, kas noticis, bet nu no naudas zārka nebijis vairs ne vēsts, bijis gluži pazudis, un tā nekas vairs neatlicies, kā bedri aizbērt un iet mierīgi mājā naudas nedabūjušiem.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox