Naudas racēji iztraucēti

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Verstes pusotras no Vec-Gulbenes draudzes skolas ir Purkaļu māja. Agrāk tur bijis krogs, gar kuŗu gājis ceļš. Otrā pusē ceļam auguši sīki krūmiņi, bet aiz krūmiņiem bijis neliels egļu mežiņš. Krogā dzīvojis pavecs krodzinieks, bet palīgi tam bijuši jauni. Reiz viens palīgs redzējis sapni, ka pie mežiņa, aiz krūma esot aprakta naudas kaste. Rītā viņš sapni izstāstījis savam draugam un arī krodziniekam. Nākošā naktī visi trīs aizgājuši naudas rakt. Krodziniece palikusi pie loga uzskatīties, vai kāds nenāk vai nebrauc. Tā nu šie rokot, rokot — redzot jau kastes vāku. Te krodzinieks paceļot galvu un ieraugot: lepna kariete, četriem zirgiem priekšā braucot lielskungs. Krodzinieks sakot: "Kā nu raksim — iesim labāk mežā, kamēr lielskungs pabrauc gaŗām!" Iegājuši ar. Kad lielskungs bijis pabraucis gaŗām, viņi gājuši atpakaļ rakt. Tikai no kastes vairs nebijis ne vēsts. Neko darīt, gājuši uz māju. Krodziniece prasījusi: "Vai daudz naudas izrakāt?" Krodzinieks stāstījis — tā un tā: braucis lielskungs, un kamēr viņi paslēpušies, tikmēr naudas kaste pazudusi. Krodziniece sākusi bārties un teikusi, ka viņa nekā neesot redzējusi, bet šie muļķi mūkot no visādiem māņiem.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox