Naudas racēji iztraucēti

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Pēc citas teikas vārdiem naudas poda racēji rakuši pie svētozola. Bijusi klusa silta vasaras nakts. Parakuši labu laiciņu, viss bijis klusu un mierīgi. Bet tad no tuvējās Rauzas upes atvara atskanējusi dobja rūkšana un ūdens atvarā sācis viļņot un mutuļot. Kārkli un melnalkšņi, kas uz krasta auguši, sākuši brīkšķēt un locīties un no tiem iznācis melns liels kuilis, kas bijis krietna zirga lielumā. Kuilis brīdi apstājies uz krasta, kārpījis ar kājām zemi, savādi rūcis, griezis zobus, ka čirkstējis vien, un baltas putu lāses kritušas tam no mutes. Racēji turpinājuši darbu. Bet kuilis sagriezies, nikni ierūcies un devies racējiem virsū. Tie sākuši bēgt. Kuilis pieskrējis pie izraktās bedres un rūkdams kārpījis ar kājām izraktās zemes atpakaļ bedrē. Racēji labu laiciņu noskatījušies, kā kuilis darbojas. Tad kuilis laikam racējus pamanījis un devies tiem atkal virsū. Racēji nobijušies un sākuši bēgt. Kuilis rūkdams tos labu gabalu vajājis, līdz beidzot aizgājis atpakaļ uz svēto ozolu, kur vēl ilgi rūcis un kārpījis ar kājām zemi.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox