Naudas racēji iztraucēti

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Vermes upē no senseniem laikiem glabājoties naudas lāde, kuŗai esot jāziedo viena cilvēka dzīvība, lai dabūtu viņu rokā. Lādes izcelšanai vajagot arī melna ērzeļa ar liepas lūku iemauktiem un segliem. Lādes cēlējam esot jākāpj ērzelim mugurā un jājāj upē. Tai laikā viņš nedrīkstot ne sabīties, ne ierunāties, citādi naudas lāde nogrimstot atkal dibenā. Vecos laikos netālu no Vermes upes bijusi mežasarga māja Mauriņi un vēl kāda cita, tagad izbeigusies māja, Mieriņi. Šo abu māju saimnieki bijuši veci puiši un savā starpā lieli draugi. Nostāsti par lielo naudas lādi nav devuši arī viņiem miera un viņi sagudrojuši lūkot šo bagātību dabūt savās rokās. Pie Mieriņa dzīvojis kāds Ābeltiņa par kalpu un to viņi dabūjuši par savu trešo biedru. Visi trīs biedri nu gan nopinuši liepu lūku seglus un iemauktus, bet kur nu ņemt melno ērzeli? Te Mieriņš atcerējies, ka Dundāgas Vecvietu saimniekam viņš vasarā tādu redzējis. Šo ērzeli nu nosprieduši nozagt, jo ar labu, kā viņiem licies, ērzeļa tikpat nebūtu dabūjuši. Tumšā rudens naktī nozaguši Vecvietam melno ērzeli, pārveduši mājā, uzlikuši liepas seglus un iemauktus un tā nu gājuši uz Vermes upi. Kad piegājuši pie upes, tad izcēlies strīds, kuŗš nu kāps ērzelim mugurā un jās upē iekšā. Likuši Ābeltiņam, kā jau kalpam, lai tas jājot; bet šis aizbildinājies, ka viņam esot sieva un bērni mājā. Kad Ābeltiņa nav klausījis, tad Mieriņš pats kāpis zirgam mugurā un iejājis upē. Naudas lāde arī drīz žvadzēdama un grabēdama pacēlusies uz ūdens, bet tūliņ arī sacēlies bargs negaiss, briesmīgs viesulis sācis locīt kokus un upe sākusi krākt. Uz lādes stāvējis sarkans gailis uz vienas kājas, kas it kā smīnēdams skatījies uz viņu. Mieriņš sācis manīt, ka zirgs grimst, un pārbijies izsaucies: "Kungs Jēzus!" Uzreiz naudas lāde nozudusi un zirgs jutis atkal cietu zemi apakš kājām. Draugi pārbijušies un sākuši katrs uz savu pusi bēgt. Tā naudas lāde palikusi atkal upē, kur jau bijusi, un stāvot turpat vēl līdz šai dienai.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox