Naudas racēji iztraucēti

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: Kārlis Skujiņa par šo "akmeņu čupu" uzrakstījis citu teiku, ka tēvs ar dēlu mocījušies tur rakdami, bet negribot nevienam par to stāstīt. P. Š.


Viens vecs vecītis, kas Ikšeles muižā Smiltenē priekš ilgiem gadiem dzīvojis, redzējis šādu sapni. Atnācis pie viņa vecs sirms vecis un teicis, lai ejot uz muižas mežu un tur zināmā priedē būšot trīs naglas iesistas. Lai rokot apakš priedes saknēm, tur esot apslēpts raksts, kuŗā esot teikts, kādā vietā esot nauda aprakta. Pēc tam stāstītājs pazudis. Vecītis arī tāpat pēc sapņa aizgājis uz mežu, atradis priedi, kuŗā bijušas trīs naglas iesistas, racis apakš priedes saknēm un atradis noslēpumaino rakstu, kuŗā bijis teikts, ka nauda esot aprakta apakš Krāšmatas. Tālāk rakstā bijis sacīts, ka lai ejot naudu rakt tai naktī, kad nauda kaltēšoties. No rīta vecītis pamodies un ilgi domājis par savādo sapni. Viņš zinājis arī vecu ļaužu nostāstus, ka zem Krāšmatas esot aprakta naudas muca. Vecītis, ziņkārības dzīts, sācis Krāšmatu novērot un gaidīt īsto brīdi. Vienā rudens naktī arī redzējis, ka no Krāšmatas paceļas bāli-iedzeltāna liesma. Vecītis pasaucis savu dēlu, paņēmuši lāpstas un gājuši naudu rakt. Kāda klizma gadījusies naudas racējiem, palicis nezināms. Tikai otrā rītā vecītis izvairījies no cilvēkiem. Seja un rokas tam bijušas briesmīgi saskrāpētas. Kaimiņi dabūjuši par notikumu zināt, un iztaujājuši vecīti, bet tas tikai klusējis un nomiris, savu noslēpumu neizpaudis. Arī vecīša dēls cietis klusu, laikam gan naudu atradis neesot. Akmeņu starpā bijusi izrakta bedre un bedres dibenā bijusi bieza ogļu kārta.

Krāšmatas ir ovāls akmeņu krāvums, apmērā divdesmit asis gaŗš un desmit asis plats.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox