Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Kur tagad atrodas Nītaures baznīca, tur agrāk pacēlusies grezna pils. Reiz kaŗa laikā naidnieki uzbrukuši pilij un to nopostījuši. Lai nekristu ienaidnieku nežēlīgās rokās dzīvs, pils īpašnieks ar visu savu dzimtu sēdušies pajūgā un iebraucis tuvējā purvā un noslīcinājies. Visu savu naudu tas jau dienu iepriekš iebēris zārkā un noslīcinājis vienā avotā, kam nebijis dibena. Reiz gar purvmalu gājis viens puisis un piepēži ieraudzījis avotā ūdeni burbuļojam un griežamies. Drīz pēc tam tas ieraudzījis avota vidū zārku ar naudu paceļamies un peldam malā. Puisis tūdaļ domājis, ka nauda nolikta saņemt viņam, un tas pasniedzies un satvēris zārka malu. Tai pašā acumirklī zārks ātri aizpeldējis avota vidū un aizrāvis puisi sev līdz. Laime, ka puisis apķēries izsaukties: "Kungs, palīdzi man!" Tūliņ tam izdevies atsvabināties no zārka un izpeldēt malā. Nauda atkal nogrimusi atpakaļ bezdibenī. Puisis ticis cauri tikai ar bailēm un slapjām drānām. Dort wo heute die Kirche von Nītaure steht, erhob sich früher ein prächtiges Schloss. Einmal zur Kriegszeit wurde es von Feinden belagert und zerstört. Um nicht lebendig in die Hände der Feinde zu fallen, bestieg der Schlossherr zusammen mit seiner Familie die Kutsche, fuhr ins Moor und ertrank. Sein ganzes Geld hatte er schon am Tag vorher in einen Sarg geschüttet und den Sarg in eine Quelle versenkt, die keinen Grund hatte. Eines Tages erblickte ein Bursche, der am Moor vorbeiging, dass das Wasser in der Quelle zu brodeln und zu kreisen begann. Bald darauf sah er den Sarg, der sich aus der Tiefe erhob und ans Land schwamm. Da dachte der Bursche sogleich, dass das Geld für ihn bestimmt sei. Er bückte sich und ergriff die Kante des Sarges. Sogleich schnellte der Sarg wieder zur Mitte der Quelle und riss ihn mit sich. Ein Glück, dass der Bursche noch auszurufen vermochte: "Herr, hilf mir!" Da gelang es ihm, sich von dem Sarg zu befreien und ans Land zu schwimmen. Das Geld aber versank wieder in den Abgrund. Der Bursche war diesmal mit Angst und nassen Kleidern davongekommen.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox