Naudas racēji iztraucēti

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Aiz Vasim uz Silīnu (abas mājas ir Aumeisteru pagastā) pusi ir tāds kalnīc, ko sauc par Naudas kalnīnu. Reiz vienc vecis aris un uzreiz šim arkla lemesis aizķēries un zirgs vais nevarēš pavilkt un apstāš. Nu vecis pārskaities, dzinis zirgu un kliedzis:

"Velc, ka tevi vellc parāvis!" Nu zirgs rāvis un naudas poda vanga vie palikusi pie lemeša, bet pats naudas pods žvarkstēdams nogāš apakaļ. Ja vecis nebūtu dasaucis vella vārdu, ta šis dabūtu naudas podu rokā, jo tas pods jau bīš večam nolikts un devies rokā.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox