Naudas racēji iztraucēti

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: A. Bīlenšteins Vecpilī (Magazin XIV. B.) uzrakstījis teiku, kur naudas racēji uzrakuši smagu naudas šķirstu, bet viens izsaucies: "Kas, velns, ka tik gŗūts," kādēļ šķirsts atkal nogrimis zemē (VII, I, 1042). Turpat ir arī otra A. Bīlenšteina teika, kur racējs izsaucies: "Kas, pērkons, te ir?" un naudas pods atkal nogrimis (1042). Līdzīgu teiku ir vēl uzrakstījis H. Skujiņa Bilskas pagastā un I. Nīders Alūksnes apkārtnē. P. Š.


Pie Pakuļa (māja Aumeisteŗu pagastā) pašā ceļa malā ir mazs avotīc, ko sauc par Naudas avotīnu. Reiz, saimnieka tēvs gāš svētdienas rītā uz avotīnu pēc ūdenc. Kā nu šis smēlis spainī ūdeni, tā redzēš, ka muca rūkdama nāk augšā, un šis sacīš: "Kas ta tur, nu vellc rūkdams un burbuļodams nāk augšā?" Uzreiz naudas muca rūkdama aizgāsi apakaļ dibinā. Nebūtu saimnieka tēvs daudzināš vella vārdu, ta viņč dabūtu naudas mucu rokā.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox