Naudas racēji iztraucēti

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: J. Simenovs Dolē uzrakstījis teiku, kur kaimiņu puisis, nejauši gaŗām iedams, iztraucējis naudas racējus (VII, I, 1017, 2). Citā viņa variantā to pašu izdara kaimiņu meita (VII, I, 1017, 3). P. Š.


Bikseres baznīcā bijusi liela muca, kur baznīcas naudu esot glabājuši. Bet kad vienreiz ienaidnieki nākuši virsū, visas vietas postīdami un laupīdami, tad nezinājuši, kur slēpt no ienaidniekiem lielo naudas mucu, kamēr beidzot nosprieduši ezerā iesviest, tai ezerā, ko par Vecezeru sauc un kas netālu no muižas atrodas kalna starpā. Tad vēl tā otra ezera Bikserē nebijis. Pēc ilga laika, kad atkal bijis miers un tagadējā muiža jau bijusi uztaisīta — jo vecā muiža ar baznīcu tapusi pagalam nopostīta — kādi spēcīgi vīri gribējuši lielo naudas mucu no ezera izvilkt un to tikai varējuši darīt pašā pusdienas laikā. Vīri jau bijuši naudas mucai virves apsējuši un iesākuši vilkt, bet tai pašā brīdī, kad naudas muca jau iz ūdens bijusi redzama, esot gājis Bikseres muižas kungs garām un teicis: "Dievs palīdz, bērni! Kā klājas?" Tikko muižas kungs šos vārdus izteicis, vilcējiem virves pārtrūkušas un muca ievēlusies ezerā atpakaļ.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox