Naudu saņem tas, kam tā nolemta / Das Geld bekommt derjenige, für den es bestimmt ist

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Ikšķile
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vienam tēvam bijusi iekrāta nauda, bet kad viņš palicis slims, viņš nav gribējis to atdot savam dēlam un nesis to naudu noglabāt. Dēls uzmanījis tēvu un redzējis, kur viņš naudu norok. Drīz pēc tam tēvs nomiris un dēls nu gājis uz to vietu naudu izņemt. Bet tiklīdz viņš tai vietai tuvojies, no meža izjājis kāds zaldāts uz melna zirga ar pliku zobenu rokā. Bet dēls no tā nav baidījies, un zaldāts aizjājis viņam gaŗām. Kad viņš jau sācis rakt, tad kāds viņu sācis šņākdams žņaugt. Tad dēls teicis: "Vai tu neatstāsies ar labu?" Bet kad viņš jau liecies pēc naudas, tad kāds sagrābis viņu tik stipri, ka pat kauli sākuši brīkšķēt. Dēls dusmās iesaucies: "Ja tu nebūsi ar labu mierā, tad es tevi nositīšu." Kāds viņam atbildējis: "Tev jau ir māja, ko tu vairāk gribi? Lai nāk māsa pēc naudas." Tad brālis aicinājis savu māsu, kas tad arī varējusi naudu izņemt. Bet brālis tomēr nedabūjis tās naudas, kas viņam nebijusi vēlēta. Ein Vater hatte Geld gespart. Als er krank wurde, wollte er das Geld seinem Sohn nicht geben, sondern es verstecken. Der Sohn passte aber auf den Vater auf und konnte beobachten, wo er das Geld vergrub. Bald darauf starb der Vater, und der Sohn begab sich zu der Stelle, um es auszugraben.

Aber sobald er sich dem Ort näherte, kam ein Soldat mit einem blanken Schwert in der Hand aus dem Wald geritten. Der Sohn fürchtete sich jedoch nicht und der Soldat ritt an ihm vorbei. Als er zu graben begann, fing jemand an zu zischen und ihn zu würgen. Da sprach der Sohn: "Willst du nicht im Guten weichen?" Als er das Geld ausgegraben hatte, packte ihn jemand so gewaltig, dass seine Knochen krachten. Da rief der Sohn zornig aus: "Lässt du mich gutwillig nicht in Frieden, so werde ich dich erschlagen!" Aber jemand erwiderte: "Du hast ja schon den Hof, was willst du noch? Deine Schwester soll das Geld holen!" Nun rief der Bruder seine Schwester herbei und sie konnte das Geld an sich nehmen. Der Bruder jedoch konnte es nicht bekommen, weil es für ihn gar nicht bestimmt war.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox