Naudu saņem tas, kam tā nolemta / Das Geld bekommt derjenige, für den es bestimmt ist

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Sasmaka
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Reiz brauca viens kungs par mežu. Netālu viņš ieraudzīja uguni spīdam un lika kučierim zirgus apturēt. Viņš izkāpa ārā un gāja pie uguns. Tur sēdēja viens sirmgalvis, kas uguni sakūra. Viņš lūdza tam uguni, ar ko var pīpi iesmēķēt, un sirmgalvis arī tam atvēlēja. Kungs pajēma vienu ogli, ielika pīpē un gāja projām. Gabaliņu pagājis, pīpe vairs nekūpēja. Viņš gāja atpakaļ un lūdza vēl vienu ogli. Sirmgalvis arī atvēlēja, viņš pajēma vēl un gāja projām. Gabaliņu pagāja, pīpe vairs nedega. Gāja otru reiz atpakaļ un lūdza vēl vienu ogli. Sirmgalvis vēl vienu atvēlēja un tad teica, lai nu vairs nenākot atpakaļ. Kungs nu gāja projām. Aizgājis pie kučiera, nesacīja ne vārda, un tik pavēlēja braukt. Bet pīpe atkal bija nodzisusi. Muižā aizbraucis, viņš apskatīja savu pīpi, pīpei bija iekšā trīs dukāti.

No rīta viņš pajēma vienu dukātu un nosvieda pagalmā. Viņš gribēja redzēt, kas to naudu paņems, tam būs tā nauda vēlēta. Visu dienu gaidīja, saule taisījās noiet, tad viens mazs puisēniņš pietecēja un pajēma. Kamēr kungs no otras tāžas noskrēja zemē, zēns bija projām. Otru dienu viņš darīja tāpat, bet atkal nedabūja puisēna rokā. Trešā dienā viņš vēl darīja tāpat pielika redeli pie loga un gaidīja, kad viņš nāks. Saule jau drīz gāja zemē, kad zēns attecēja, pajēma dukātu un gribēja aiziet. Tad kungs uzsauca, lai pagaida un puika apstājās. Kungs izkāpa pa logu un piegāja pie viņa un prasīja: "Kam dēls tu esi?" "Es esmu vienas atraitnes dēls." — "Kur tava māte dzīvo?" Zēns atbildēja: "Jūsu ērbēģī." Kungs prasīja: "Kur ir tie divi dukāti?" Viņš atteica: "Mājās ir." Tad kungs nelaida viņu projām, ieveda viņu istabā un lika labi apģērbt. Un ap pusnakti viņi brauca uz to vietu, kur viņš ar sirmgalvi bija runājis. Sirmgalvis atkal kūra savu uguni. Kad sirmgalvis ieraudzīja zēniņu, viņš to apkampa, nobučoja un bija ļoti priecīgs. Tad sirmgalvis pazuda un tā ogļu čupa pārvērtās par dukātiem. Tad kungs to paņēma to naudu, paturēja puiku pie sevis un uzaudzināja to lielu.

Einmal fuhr ein Herr durch den Wald. Da bemerkte er einen Lichtschein und ließ den Kutscher die Pferde anhalten. Er stieg aus dem Wagen und näherte sich dem Licht (dem Feuer). Er sah einen alten Mann, der neben dem Feuer saß und es schürte. Der Herr bat ihn um Erlaubnis, seine Pfeife anzuzünden, und der Alte erlaubte es gern. Der Herr nahm ein Stück Kohle, legte es in die Pfeife und ging wieder davon. Aber als er sich ein Stück entfernt hatte, qualmte die Pfeife nicht mehr. Er kehrte zurück und erbat sich noch ein Stück Kohle. Der Alte gewährte sie ihm. Aber sobald er sich ein wenig von dem Feuer entfernt hatte, erlosch sie wieder. Der Herr kehrte noch einmal zurück und erbat sich nochmals Kohle. Der Alte gab sie ihm und sagte, er möchte nun nicht mehr zurückkommen. Der Herr kehrte zu seinem Kutscher zurück, sagte ihm kein Wort davon und befahl ihm weiter zu fahren. Aber die Pfeife war schon wieder erloschen. Zu Hause betrachtete er seine Pfeife und fand darin drei Dukaten.

Am nächsten Morgen nahm er einen Dukaten und warf ihn auf den Hof hinunter. Er wollte sehen, wer das Geld aufheben wird, denn für den war das Geld bestimmt. Er wartete den ganzen Tag. Als die Sonne bereits untergehen wollte, kam ein kleines Bübchen herbeigetrippelt und hob das Geld auf. Als der Herr heruntereilte, war es schon verschwunden. Am nächsten Tag handelte er ebenso, aber wieder konnte er das Bübchen nicht erwischen. Am dritten Tag ließ er eine Leiter anlehnen und wartete auf das Bübchen. Die Sonne wollte gerade untergehen, als es herbeigetrippelt kam, das Geld aufhob und wieder verschwinden wollte. Der Herr rief es an, da blieb es stehen. Der Herr kletterte hinunter, trat auf das Bübchen zu und fragte es: "Wessen Sohn bist du?" "Ich bin der Sohn einer Witwe." "Und wo lebt deine Mutter?" Das Bübchen antwortete: "In eurem Knechtshaus." Da fragte der Herr: "Und wo sind die zwei Dukaten?" "Zu Hause." Der Herr brachte ihn ins Haus und ließ ihm gute Kleider geben. Um Mitternacht fuhr er mit ihm zu der Stelle, an der er mit dem alten Mann gesprochen hatte. Der Alte schürte wieder sein Feuer. Als er das Bübchen erblickte, wurde er sehr froh und umarmte und küsste es. Dann verschwand der Alte und die Kohlen verwandelten sich in Dukaten. Der Herr nahm das Geld, behielt den Jungen bei sich und zog ihn groß.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox