Naudu saņem tas, kam tā nolemta

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Uz Ķeguma pie Ģēģeŗu puriņa senāk bijušas Ģēģeŗu mājas. Pie šīm mājām bijusi aprakta nauda, ko tad tikai varējuši rokā dabūt, ja ziedojuši baltu kazu. Reiz Daugavā pret to vietu strūga apstājusies. Divi strūdzinieki izkāpuši malā: viens vedis baltu kazu. otrs skatījies grāmatā. Tiklīdz abi nonākuši tai vietā, kur nauda aprakta, te — kur gadījies, kur ne — vilks pakampis kazu un projām. Strūdzinieki, drusku parakdami, atraduši naudu un tūliņ ar strūgu aizsteigušies.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox