Naudu saņem tas, kam tā nolemta

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Agrāk Liedes kalnu neesot bijis. Tos esot sanesuši kaŗa laikā zviedru zaldāti, lai labāk varētu aizsargāties no ienaidniekiem. Šajos kalnos zaldāti esot arī aprakuši kasti ar zelta naudu.

Pēc kaŗiem rādījies vienam sapnī, ka aprakto naudas kasti dabūšot tas, kas ar melnu zirgu baltu pieri pulkstens divpadsmitos naktī uzjāšot taisni tai kalnā, kuŗā kaste aprakta. Bet ja gadīšoties uzjāt citā kalnā, tad novelšoties lejā un nositīšoties. Vīrs, kas sapni redzējis, nodomājis naudu dabūt. Vienu nakti, pulkstens divpadsmitos tas aizjājis uz Liedes kalniem un jājis tikai vienā kalnā augšā. Bet viņam negadījies uzjāt īstā kalnā: tas ar visu zirgu novēlies lejā un nosities. No tās reizes neviens vairs neesot mēģinājis naudu dabūt.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox