Dažādas teikas par naudu / Verschiedene Sagen über Geld

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Džūkste-Pienava
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vecais Paizumu saimnieks visā apkārtnē bijis izdaudzināts par lielu burvi un pūšļotāju. Ļaudis no viņa baidījušies, kā jau no katra pesteļa, un labprāt nevēlējušies ar to satikties, bet ja kādu reiz satikšanās bijusi nenovēršama, tad katrs glaimojis un raudzījis vecajam izrunāt pa prātam, lai neaizdotu pestelim dusmas. Bet to tiesu, ko glaimotāji priekšā slavējuši un teikuši, to atkal aiz muguras lādējuši un noģundējuši, vēl pielikdami: "Ko līdz pesteļa godā stāvēt, kad neiespēj sev ne pārtikas pieburt? Nabaga plukata bijis un paliks!" Bet ļaudis ļoti alojušies, turēdami Paizumu par nabagu. Pēc viņa nāves izrādījies tūlīt, ka pestelis mācējis visu savu riju ar naudu pieburt.

Tikko vecais, uz nāves gultas cīnoties, izdzisis, rijā sācis nejauki šņākt un nauda džinkstēt. Naktī, pulkstenim 12 sitot, džinkstēšana apstājusies, bet nu tai vietā kāds dobji un drūmīgi saucis: "Vai sprāgšu, jeb nesprāgšu?" Jaunais Paizums gan izmēģinājis visādi spogošanos aizdzīt, bet kā neizdevies, tā neizdevies. Tā tas gājis labu laiku, kamēr viens nabags, kam jaunais Paizums joku dēļ spogu rijā reiz nakts mājas ierādījis, spogus iznīcinājis un aizdzinis. Nabags, rijā gulēdams, iesākumā gan ļoti izbijies, kad naudas džinkstēšanu izdzirdis, bet vēlāku, spogam "Vai sprāgšu, jeb nesprāgšu" saucot, tas atbildējis droši un cieši: "Nu tad sprāgsti arī reiz!" Acumirklī izsprāgusi no mūŗa liela naudas kaste, pilna zelta un sudraba gabaliem. Nabags no prieka atdevis pusi naudas Paizumam un pats otru pusi paturēdams, nodzīvojis savu mūža galu bez bēdām. Spogi no tā laika Paizuma rijā nozuduši.

Der alte Paizumi-Bauer war in der ganzen Gegend als Zauberer und Besprecher bekannt. Die Leute fürchteten sich vor ihm. Sie wollten ihm nicht gern begegnen. Aber da man nicht immer einer Begegnung ausweichen konnte, versuchte jeder, dem Alten zu schmeicheln und nach seinem Sinne zu reden, um nicht den Zorn des Zauberers auf sich zu lenken. In seiner Anwesenheit lobten sie ihn und schmeichelten ihm, aber hinter seinem Rücken verfluchten und verdammten sie ihn, wobei sie noch hinzufügten: "Wie kann ein solcher ein Zauberer sein wollen, der nicht einmal für sich das Nötige zum Leben herzaubern kann. Ein armer Hungerleider ist er und das wird er auch bleiben!" Aber die Leute irrten sich sehr, wenn sie den alten Paizums für arm hielten. Als er gestorben war, zeigte es sich, dass er in der Lage gewesen war, seine Korndarre mit Geld vollzuzaubern.

Sobald der Alte auf seinem Sterbebett erlegen war, begann es in der Korndarre zu brausen und zu tosen. Um Mitternacht hörte das Lärmen auf, aber nun ertönte stattdessen eine tiefe Stimme: "Soll ich hervorspringen oder soll ich nicht?" Der junge Paizumi-Bauer versuchte mit allen Mitteln, den Spuk zu vertreiben, aber es gelang und gelang ihm nicht. So ging das lange Zeit weiter. Einmal aber kam ein Bettler auf den Hof, und der junge Paizums wies ihm eine Schlafstelle in der Korndarre an, in der es immer noch spukte. Gerade dieser hat schließlich die Gespenster vertrieben. Zuerst war der Bettler, der in der Korndarre schlief, sehr erschrocken, als er das Brausen und das Tosen hörte. Aber als der Spuk sich näherte und rief: "Soll ich hervorspringen oder soll ich nicht?" antwortete er mutig und fest: "Nun, so springe doch einmal hervor!" In demselben Augenblick sprang aus der Mauer eine große Geldkiste hervor, die mit Gold und Silberstücken gefüllt war. In seiner Freude gab der Bettler die Hälfte davon dem jungen Paizums, die andere Hälfte behielt er selbst und konnte nun seinen Lebensabend ohne Sorgen verbringen. Seit der Zeit hat es in der Paizum-Korndarre nicht mehr gespukt.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox