Dažādas teikas par naudu

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Judažu tuvumā ir vairāk verstis gaŗš un plats purvs, kuŗā tikai retas mazas panīkušas, nosūnojušas priedes aug. Purvā trīs palieli ezeri atrodas, kas no cietzemes diezgan gŗūti pieejami. Arī kāda stiga iet pa šo purvu, pa šo abu ezeru starpu krietna ceļa platumā. Stāsta, ka kaŗa laikos šo teku iemīdījuši kaŗa pulki, tur pāri ejot. Vienā ezerā krievu kaŗa spēks esot ietriecis zviedru kaŗa pulku, tāpēc viņu nosaucot par Zviedru ezeru. No Zviedru ezera uz dienvidus vakariem versti atstatumis ir Umuras ezers, kas savienojoties ar Zviedru ezeru pa zemes apakšu. Umuras ezera krastā, ziemeļa rīta pusē ir uzkalniņš (purva saliņa). Šajā kalniņā naudas racēji izrakņājuši daudz bedŗu. Krenes mājas kalējs arī tur ar zīlnieka palīdzību izracis lielu lādi naudas. Bet zīlnieka pamācībai nepiekritis, ka nauda izdalāma radu starpā. Labu daļu gan sagrābis, tad naudas lāde žvadzēdama nogrimusi. Izgrābto naudas daļu pārnesis mājā, bet pats drīzi saslimis pie miršanas un, gultā gulēdams, vārtījies šajā naudā kā pelavās. Daži sākuši teikt, ka viņam gan šās naudas dēļ būšot jāmirst. Nu gulētājs lūdzis savu brāli Andžu, lai nesot šo nelaimīgo naudu projām. Andžs sabēris naudu tuvējā kalniņā, vecā kartupeļu bedrē.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox