Dažādas teikas par naudu / Verschiedene Sagen über Geld

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Gulbene
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Viens šķesteris slauka baznīcu. Pieronas svešs kungs, aizsien ar sarkanu drānu tam acis un nu vadā pa gaņģu gaņģiem arvienu uz leju. Beidzot atraisījis acis, lai nu grābjot naudas, cik gribot! Sagrābies arī. Tagad vedis atkal šķesteri aizsietām acim laukā. Pēc brīža šķesteris manījis, it kā smags mūris aizkrītot cieti. Atrāvis acis vaļā un atradies baznīcas vidū viens pats — svešais nezin kur palicis, kur ne. Gan nu izskatījies, vai baznīcā nebūtu kāda ieeja, kāds slepens caurums kaut kur atronāms, bet nekur neieraudzījis. Ein Küster fegte die Kirche. Da kam ein fremder Herr auf ihn zu, verband seine Augen mit einem roten Tuch und führte ihn durch unzählige Gänge immer tiefer hinunter. Schließlich löste er die Binde von seinen Augen und forderte ihn auf, so viel Geld zu nehmen, wie er nur wolle. Das tat er denn auch. Dann verband er dem Küster wieder die Augen und führte ihn hinaus. Nach einer Weile spürte der Küster, dass eine schwere Mauer sich hinter ihm schloss. Als er die Binde von den Augen riss, befand er sich ganz allein mitten in der Kirche: Der fremde Herr war verschwunden. Jetzt suchte er nach einer geheimen Tür, nach einer versteckten Öffnung, aber vergeblich, er konnte nichts entdecken.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox