Dažādas teikas par naudu

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Aumeisteŗu pagasta Ozoliņu mājas robežās esot neliels apaļš kalniņš, kuŗā esot aprakta nauda. Kāds nostāsts vēsta, ka kalniņā esot aprakti krituši kareivji un kalniņu sanešusi kritušo biedri ar cepurēm. Kas tie par kareivjiem bijuši, kas aprakti, nostāsti nezin stāstīt. Kalniņā nav atrastas senlietas, jo tas nav izrakņāts. Viņš atgādina lielu kapu uzbērumu.

Kalniņā aprakto naudu sargājot zelta kaza. Aprakto naudu varot tikai tad dabūt, ja ap kalnu vedot deviņas reizes raibu kazu. Līdz šim neviens vēl neesot uzdrošinājies ap kalnu kazu vest.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox