Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Jaunroze
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Puisis jau sen bija manījis, ka saimnieks paliek par vilkatu. Reiz tas, atkal sastapdams saimnieku pie šāda nedarba, domāja: "Paga tu, sātana kalps, es padarīšu, ka tev viss prieks paies vēl reiz par vilkatu pārvērsties!" Tā domādams, tas paņēmis brangu milnu, saķēris vilkam pie ausim un pēris, ko nagi nes, teikdams: "Vilkata, beidzies, atdod savu vilka ādu tur, kur ņēmis; paliec godīgs kā citi cilvēki, neesi nekad vairs meža zvērs. Lai Dievs man palīdz!" Šos vārdus trīsreiz teicis, tas beidzot pārsitis vilkatam priekšas kreiso kāju, lai tam piemiņa paliktu no zvēru laikiem. Vaļā palaists, tas aizskrējis, aizklibojis kaukdams, bļaudams projām uz mājas pusi. No tās reizes tas vairs nekad par vilkatu nepalicis jeb nevarējis palikt. Kalps, mājās pārnācis, redz, ka saimnieks patiesi bijis par vilkatu, jo bijis tīri slims sadauzīts — turklāt kreisā roka pušu. Nākamībā ne saimnieks, ne puisis par to neko neminējuši. Par savu vainu saimnieks stāstīja, ka esot krizdams roku pārlauzis. Ein Knecht hatte schon seit langer Zeit beobachtet, dass sein Bauer sich in einen Werwolf zu verwandeln pflegte. Als er ihn wieder einmal dabei ertappte, dachte er: "Warte du nur, du Teufelsknecht, ich werde dafür sorgen, dass dir die Freude daran vergeht, dich noch einmal in einen Werwolf zu verwandeln!" Er besorgte sich eine ordentliche Keule, packte den Wolf bei den Ohren und begann ihn mit aller Kraft zu prügeln, wobei er rief: "Verende, Werwolf, werde ein ehrlicher Mensch wie alle anderen, lass dein Wolfsfell dort, wo du es bekommen hast, werde nie mehr zu einem wilden Tier. Möge Gott mir helfen!" Er wiederholte jene Worte dreimal. Schließlich verletzte er das linke Vorderbein des Wolfes — er sollte an die Zeit, als er ein wildes Tier gewesen war, erinnert werden. Als er den Wolf losließ, rannte dieser jaulend und heulend davon. Seit der Zeit hat er sich nie mehr in einen Werwolf verwandelt oder verwandeln können. Als der Knecht nach Hause kam, konnte er sich davon überzeugen, dass der Bauer tatsächlich ein Werwolf gewesen war: Er war verprügelt und verletzt, seine linke Hand blutete. Der Bauer, und der Knecht sprachen jedoch nie davon. Der Bauer sagte nur, dass er gefallen sei und dass er sich dabei seinen Arm gebrochen habe.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox