Cilvēks no ziņkārības pārvēršas par vilkatu

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: J. Ilsters no Vestienas raksta, ka "stārasts novilcis kreklu, izlīdis ačgārni caur kreklu un palicis par vilkatu." "Citi arī gribējuši izmēģināt, . . . līduši arī ačgārni caur kreklu un palikuši par vilkatām" (VII, I, 857, 2). P. Š.


Veci ļaudis teic: "Vilkatam nedrīkst pakal ķēmoties, citādi varot pielaist vēl pats sev vilkatu untumus." Tā reiz viena meita salielījusies, pļavā ar sienu strādājot, par vilkatu pārvērsties. Citas meitas gan biedinājušas, lai tā nedarot, bet šī tām tīšām noģērbusies plika, izlīdusi trīs reizes caur bērza līkumu un patiesi pārvērtusies par vilkatu, aizskriedama mežā. Labi izplosījusies gar kaimiņu aitām, atskrējusi atpakaļ asinim aptraipījusies un līdusi no otras puses caur tā paša bērza līkumu trīs reizes. Izlīdusi un palikusi atkal par cilvēku. Tai dienā vairāk nekas nenoticis. Bet kas par nelaimi vēlāk! No tā laika nekur miera dabūt: arvienu prāts nesies par vilkatu skriet. Kad untumi uznākuši, tad gribot negribot bijis jāpārvēršas par vilkatu, labi jāizplosās gar aitām, tad dabūjusi atkal kādas dienas mieru. Tā meita tīšā aplamībā, pati negribēdama, bija uzkrāvusies skrejamo ligu.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox