Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu / Der Zauberer verwandelt Menschen in Werwölfe

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Smiltene
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Reiz dzīvojusi vienā smilteniešu mājā jauna meita un saukuši viņu par Mārietu. Reiz viņa aizgājusi lopus ganīt. Ganījusi Mārieta lopus mājas tuvumā mežā un pamanījusi, ka kas no augšas sviež vilkiem kukulīšus. Tas bijis tais laikos, kad vilki no augšas baŗoti. Mārieta to redzējusi, paķērusi vienu kukulīti un mazu, mazu gabaliņu no viņa noēdusi. Aiz krūma bijis vilks, tas palicis bez kukulīša un žēli, žēli gaudojis no izsalkuma. Sadzinusi Mārieta lopus laidarā un bijusi pavisam jocīga, uz meža pusi vien skatījusies. Dažas dienas vēlāk velējušās ar saimnieci. Te saimniece mana, ka Mārieta paliek tāda nevaļīga. Kamēr saimniece nogriezusies, tikmēr Mārieta mežā iekšā! Pēc pusstundas mājnieki dzirdējuši nāburgos kliedzienus: "Vilks! Vilks! Vilks aitās!" Drīz vien arī pārnākusi Mārieta ar aitu. Pēc kādām dienām Mārieta atlabusi un stāstījusi savus darbus tālāk. No sākuma gan bijusi tāda kaunīga un bailīga. Mājas lopus Mārieta, kad tā pārvērtusies par vilkatu, neesot aiztikusi. Auf einem Bauernhof von Smiltene lebte einmal ein junges Mädchen namens Mārieta. Einmal musste sie Vieh im Wald hüten, nicht weit vom Hof und sie bemerkte, dass jemand von oben den Wölfen Brotlaibe zuwarf. Es begab sich zu der Zeit, als die Wölfe noch von oben gefüttert wurden. Mārieta sah das, ergriff einen der Brote und aß ein ganz kleines Stückchen davon. Hinter einem Strauch stand ein Wolf, der nun ohne Brot geblieben war und vor Hunger kläglich jaulte. Als Mārieta das Vieh dann wieder in den Stall getrieben hatte, benahm sie sich ganz sonderbar: Sie schaute nur noch zum Wald hin. Einige Tage später war sie mit der Bäuerin beim Wäschebleueln. Da bemerkte die Bäuerin, dass Mārieta sehr unruhig schien. Sie bemerkte nicht, dass sie wieder in den Wald lief. Eine halbe Stunde später hörte man die Nachbarn rufen: "Ein Wolf, ein Wolf bei den Schafen!" Bald darauf kehrte Mārieta mit einem Schaf zurück. Nach einigen Tagen hatte sie sich etwas erholt und erzählte, was sie getan hatte. Anfangs war sie beschämt und ängstlich. Das Vieh ihres Bauernhofes hatte Mārieta als Werwölfin aber nicht angerührt.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox