Vilkats atsvabināts / Der erlöste Werwolf

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Jaunroze
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Arājs tīrumā ēdis pašu laiku pusdienu, kad pie tā pienācis vilks un asarainām acim uz to skatījies. Arājs pazinis vilku par vilkatu un nopratis, ka tas vēlas kādu kumosu dabūt ēst. Arājam bijis vilkatas žēl, tādēļ pasniedzis ar nazi maizes gabaliņu. jo ar roku nedrīkstējis dot. Vilkata paķēris maizi ar visu nazi un tūliņ aizskrējis projām. Rudenī, Rīgā nobraucis, tas iegriezies pie kāda nama tēva. Agrāk visi ceļinieki no tiem Rīgā tapa pamieloti ar kāpostiem, gaļu, biezu putru un alu. Te ēzdams, tas uz galda ieraudzījis savu nazi, ar ko vilkatam savā tīrumā bija sniedzis. (Dāvis Mellezers raksta, ka nazis bijis pie galda piekalts). Namnieks zemnieku ievērojis, ka tas nazi tā apskata, un sācis ar to runāties un ceļiniekam izstāstījis, ka šis to no vilkatām esot izpestījis, tam maizi ar nazi pasniegdams. Par to namnieks ceļinieku bagātīgi apdāvināja. Ein Pflüger verzehrte auf dem Feld gerade sein Mittagessen, als ein Wolf auf ihn zukam und ihn mit tränenerfüllten Augenanschaute. Der Pflüger sah, dass es ein Werwolf war, der sicher ein Stück Brot bekommen wollte. Dem Pflüger tat der Werwolf leid, deshalb reichte er ihm auf der Messerspitze ein Stück Brot, da er nicht wagte, es ihm mit der Hand zu geben. Der Werwolf ergriff es samt Messer und rannte davon. Als der Bauer im Herbst nach Riga fuhr, kehrte er in eine Ausspann-Wirtschaft ein. Früher erhielten die Fuhrleute in Riga von den Wirten Sauerkraut, Grütze, Fleisch und Bier. Beim Essen bemerkte der Bauer sein Messer, das er damals auf seinem Feld dem Werwolf mit dem Brotstück gereicht hatte (Dāvis Mellezers schreibt, das Messer sei am Tisch angenagelt gewesen). Der Wirt sah, dass der Fuhrmann das Messer genau betrachtete, und begann ein Gespräch mit ihm. Er sagte, er sei durch das Brot, das der Bauer ihm mit dem Messer gereicht habe, erlöst worden und beschenkte den Bauer reichlich.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox