Kā burvji rodas / Wie Zauberer entstehen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Džūkste
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Pienavniekos senāk bija tāds burvis: kad tikai redzējis dūmus kūpam un zinājis, tur un tur alu brūvē, tūliņ uz pēdām nobūris alu: vai nu nemaz netecējis, vai nerūdzis, jeb arī pa mucu dibeniem, strēķu starpām sūcies laukā. Reiz burvja paša sieva aiziet uz Stūrīšiem un pārnākdama stāsta citiem mājiniekiem: "Tā tad šodien sadzēros garda alus!" Burvis, to padzirdējis, tūliņ: "Kur tu dzēri?" — "Stūrīšos!" — "Ak tu nekrietnā sieva! Kam tev to bija man teikt? Stūrītis man labs draugs, bet nu es nevaru vairs." Un kas ir? Tai pašā brīdī iet alus Stūrīšos gan pa mucu dibiniem, gan strēķu starpām, ka nekur un nekur valdīt, kamēr viss laukā.

Are, burvjiem jābuŗ, ja darbs gadījies, vai grib, vai negrib — brāli arī tie netaupa.

In Pienava lebte vor langer Zeit ein Zauberer. Sobald er Rauch aufsteigen sah und erfuhr, dass auf einem Hof Bier gebraut wurde, verzauberte er es auf der Stelle. Entweder gärte es nicht oder es versickerte aus dem Fass. Einmal war die Frau des Zauberers auf dem Stūrīši-Hof zu Besuch gewesen. Zu Hause erzählte sie: "Heute habe ich aber feines Bier getrunken! „Als der Zauberer das hörte, fragte er sofort: "Wo hast du es getrunken?" "Beim Stūrīši-Bauer!" "Ach du niederträchtige Frau! Warum hast du es mir gesagt? Der Stūrīši-Bauer ist ein guter Freund von mir, aber ich kann nicht dagegen an!" Und was geschieht? In demselben Augenblick beginnt das Bier auf dem St-Hof aus dem Fass zu versickern, wegzufließen, bis nichts mehr übriggeblieben ist.

Ja, die Zauberer müssen zaubern, sie können nicht einmal den eigenen Bruder verschonen.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox