Lādēšana līdzīga buršanai / Verfluchen gleicht Zaubern

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Lielezere
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Veci ļaudis tic, ka ļauns cilvēks varot otru nolādēt un pārvērst lopu, zvēru, putnu izskatā. Bet lādot burvis ikreiz nosakot kādu darbu noburtajam; ja šo noteikto darbu kāds nezinādams, nedomādams nejauši izdara, tad noburtais tiek atpakaļ par cilvēku. Reiz viens vīrs cirtis mežā malku un savu dēliņu nosēdinājis zālē. Piepēži bērns skaļi iebrēcies, pakritis gaŗšļauku un nomiris; bet liels zaltis tai pašā brīdī atšāvies nost un taisījies zemē ielīst. Vīrs paķēris stibu un devis zaltim pa muguru. Nu zaltis palicis par vārnu. Bet vārna kritusi sitējam klāt kozdama un šim bijis jāsit tai arī. Kā iesitis — vārna palikusi par jaunavu. Vīrs zaltim, vārnai, sizdams bija atbūris nobūrumu. Bet jaunava noliekusies pār mirušo zēnu un tūliņ atdzīvinājusi to. Alte Leute erzählen, dass, ein böser Mensch einen anderen verfluchen und ihn dabei in ein Haus- oder Wildtier oder in einen Vogel verwandeln, kann. Beim Verfluchen legt der Zauberer eine Arbeit fest, die den Verfluchten wieder erlösen kann: Wenn er, ohne zu wissen und ohne an etwas zu denken die vom Zauberer bestimmte Arbeit verrichtet, verwandelt er sich in einen Menschen zurück. Einmal hackte ein Mann Holz im Walde. Sein Söhnchen hatte er ins Gras gesetzt. Plötzlich schrie das Kind laut auf, streckte sich aus und war tot. In demselben Augenblick wollte eine große Natter (=Schlange) in die Erde verschwinden. Der Mann ergriff eine Rute und begann die Natter zu prügeln. Da verwandelte sich die Natter in eine Krähe. Diese stürzte sich auf den Mann und hackte ihn, sodass er auch sie prügeln musste. Gleich darauf verwandelte sich die Krähe in eine Jungfrau. Der Mann hatte sie von dem Fluch erlöst, indem er die Natter und die Krähe geschlagen hatte. Die Jungfrau aber beugte sich sogleich über den toten Knaben und erweckte ihn wieder zum Leben.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox