Burvji bojā lauku ražu / Hexenmeister schädigen die Ernte

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Umurga
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Comments: Savilkums no vairākiem teicējiem Umurgā
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Priekš kādiem 150 gadiem Umurgas Stotu mājā dzīvojis kalējs Jēkabsons, kas bijis ļoti darbīgs un iedzīvojies mantā, bet ļaudis runājuši, ka viņš esot burvis. Kad kaimiņi kūluši labību, tad Jēkabsons pavilcis trīs reizes ar grābekli zem rijas loga, un visa kaimiņu labība ieskrējusi viņa rijā. Reiz viņš aizbraucis uz Rīgu un uzdevis puisim, lai tas rīkojas ar grābekli, bet tas nu piebūris par daudz labības. Citureiz kaimiņi, baidīdamies no burvja, pirmā rijā kūluši tikai skujas, un šoreiz Stotu rija bijusi piedzīta pilna ar skujām. Reiz kaut kur kaimiņos bijušas ieaudzētas ļoti pienīgas govis un Jēkabsons nu devies turp pēc piena. Viņš apsmērējis piestas stampu ar raganu smēriem un tā aizskrējis pa gaisu. Mājas puisis to noskatījies, apsmērējis pašu piestu ar tiem smēriem un dzinies saimniekam pakaļ. Kad viņš to panācis, tad iesaucies: "Ucacā, ucacā, es ar piestu pakaļā!" Saimnieks gribējis puisi bārt un atskatījies atpakaļ, bet tūliņ nokritis zemē, vienā ezerā. Puisis arī atskatījies atpakaļ uz saimnieku un tāpat iekritis ezerā. Ūdenī noskalojušies raganu smēri un nu vairs nevarējuši pacelties gaisā, bijis peldu jācīnās uz krastu. Kad nu saimnieks sācis puisi bārt, tad tas atbildējis: "Ko saimnieks dara pa priekšu, tas puisim jādara no pakaļas." Reiz atkal saimnieks izbraucis uz lauku, bet puisis iegājis saimnieka istabā, atradis tur vienu melnu grāmatu un sācis to lasīt. Tūliņ pienākusi pilna istaba ar svešiem vīriem, kas prasījuši puisim darbu. Puisis nobijies un nezinājis ko nu iesākt. Par laimi atnācis arī pats saimnieks un izglābis puisi no svešajiem cilvēkiem. Puisi norādams viņš vēl piebildis: "Nerīkojies ar maniem kalpiem, tie tev nekā laba nedarīs." Reiz pie Jēkabsona atnācis viens nabaga kaimiņš un lūdzies, vai šo arī nevarētu pamācīt, kā tikt pie mantas. Jēkabsons ir arī ar mieru tam palīdzēt un stāsta: "Aizej trīs naktis uz tiem krustceļiem, kas atrodas Melnezera kroga tuvumā. Pirmā naktī pūtīs stiprs vējš, otrā būs jau stiprāks, bet tur vēl nebūs tā kunga, kas cilvēkiem dod mantu. Trešā naktī pūtīs barga vētra un tur tad nāks mans kungs, kas tevi pamācīs." Nabaga kaimiņš divi naktis gan izturējis uz krustceļiem to stipro vēju, bet trešo nakti vairs nedrīkstējis tur iet un gaidīt melno kungu. Tā nu viņš arī neticis pie cerētās mantas.

Kad vecais Stotu saimnieks nomiris un to, kā parasts, ar dievvārdiem tuvinieki pavadījuši uz kapsētu, tad pie zārka pieskrējis velns, sagrābis Jēkabsona līķi rokās un aiznesis to uz Elles puriņu, kas atrodas pie Stotu mājas. Velns viņu esot iesviedis trešajā atvarā, skaitot no Stotu mājas puses. Mirušais burvis vēl tagad atrodoties tai pašā atvarā.

Ar teiku ir saistīta arī tā paša Jēkabsona raktā Stotu mājas aka. Dienu akas ūdens esot zaļā krāsā, pretīgs un dzeršanai pavisam nederīgs, bet naktī ūdens paliekot gluži tīrs un ar patīkamu garšu.

Vor etwa 150 Jahren lebte auf dem Stoti-Hof in Umurga ein Schmied namens Jēkabsons, der sehr fleißig war und es zu einem beträchtlichen Wohlstand gebracht hatte. Aber die Leute erzählten von ihm, dass er ein Hexenmeister sei. Wenn die Nachbarn beim Dreschen in der Korndarre waren, trat Jēkabsons ans Fenster und machte drei Striche mit der Harke auf der Erde: Sogleich gelangte das Getreide des Nachbarn in seine eigene Korndarre. Einmal musste Jēkabsons nach Riga fahren. Er beauftragte seinen Knecht, mit der Harke zu hantieren, aber dieser hatte zu viel Getreide auf den Hof gehext. Ein anderes Mal droschen die Nachbarn, die sich vor den Zauberkünsten des Jēkabsons fürchteten, am ersten Morgen nur Tannenzweige. Und diesmal wurde die Scheune des Hexenmeisters mit Tannennadeln gefüllt. Ein Nachbar hatte Kühe, die sehr viel Milch gaben. Nun begab sich Jēkabsons nach dem Hof seines Nachbarn: Er schmierte den Hanfstampfer mit Hexensalbe ein, setzte sich darauf und flog davon. Der Hofknecht hatte es beobachtet. Nun beschmierte er das Gefäß (in dem Hanf gestampft wurde) selbst mit der Salbe und jagte dem Bauern nach. Als er ihn eingeholt hatte, rief er: "Heissa, heissa, ich komme hinterher!" Der Bauer wollte den Knecht ausschimpfen und drehte sich um, aber da stürzte er aus der Luft herab und fiel in den See. Der Knecht sah sich nach dem Bauern um und fiel ebenfalls in den See. Im Wasser war die Hexensalbe abgespült worden, so dass sie sich nicht mehr in die Luft erheben konnten. Als der Bauer nun begann, den Knecht auszuschimpfen, antwortete dieser: "Was der Bauer tut, das muss der Knecht ihm ja nachmachen!" Einmal hatte sich der Bauer aufs Feld begeben. Der Knecht betrat die Kammer des Bauern, fand dort ein schwarzes Buch und begann darin zu lesen. Sogleich füllte sich die Kammer mit fremden Männern, die von dem Knecht Arbeit verlangten. Da erschrak der Knecht und wusste nicht, was er anfangen sollte. Zum Glück kam der Bauer heim und befreite den Knecht von den fremden Männern. Er schimpfte den Knecht aus und fügte hinzu: "Lass du nur meine Knechte in Ruhe, die werden dir nichts Gutes tun!" Einmal kam ein armer Nachbar zu Jēkabsons und bat, ob er ihn nicht belehren könnte, wie er aus seiner Armut herauskommen könnte. Jēkabsons war bereit zu helfen und belehrte ihn: "Geh drei Nächte hintereinander zu der Wegkreuzung, die sich in der Nähe des Schwarzseekruges befindet. In der ersten Nacht wird dort ein starker Wind wehen, in der zweiten wird er noch heftiger sein, aber der Herr, der Menschen zu Reichtum verhilft, wird noch nicht anwesend sein. In der dritten Nacht wird jedoch ein gewaltiger Sturm ausbrechen. Mit ihm wird mein Herr erscheinen, der dich belehren wird." Der arme Nachbar ertrug den heftigen Wind der beiden ersten Nächte, aber in der dritten Nacht wagte er nicht mehr zu der Wegkreuzung zu gehen, um dort auf den schwarzen Herrn zu warten. Nun misstraute er auch dem erhofften Reichtum.

Als, der alte Stoti-Bauer gestorben war und seine Angehörigen ihn — wie es Brauch war — unter Gebeten zum Friedhof geleiteten, sprang plötzlich der Teufel an den Sarg des Jēkabsons, riss seinen Leichnam heraus und brachte ihn zum Höllenmoor, der sich nicht weit von dem Stoti-Bauernhof befindet. Der tote Hexenmeister soll noch heute in jenem Moor liegen.

Auch von dem Brunnen, den derselbe Jēkabsons auf dem Stoti-Hof gegraben hat, weiß eine Sage zu berichten. Am Tage habe das Brunnenwasser eine grüne Farbe, schmecke widerlich und sei zum Trinken nicht zu gebrauchen, aber nachts werde es rein und klar und habe einen angenehmen Geschmack.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox