Burvji bojā lauku ražu

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: Mačulāns Lašos uzrakstījis teiku (VII, I, 686, 11), kur burvis sējis smiltis uz saimnieka tīruma, kādēļ tur nekas neaudzis. Turpat viņš vēl uzrakstījis otru teiku (686, 12), kur saimnieka puisis bijis burvis un sējis tīrumā labību maisam no otra gala, un tādēļ tur nekas neuzaudzis. Drīzulis Brīvzemniekam piesūtījis teiku (686, 1, 3), kur divi Ķūtu tēvi burdamies sējuši un noņēmuši Ozoliņu tēvam ražas svētību. Zin. komisijai ir piesūtīta teika, kur burvis nesis olu par nešļavu uz kaimiņa tīrumu (684, 1). P. Š.


Senatnē Jaun-Rozē vienā mājā dzīvojis saimnieks un viņa pušelnieks, kuri mājas zemi kopā apstrādāja. Pušelnieks noskatījies, ka saimnieks lielās ceturtdienas rītā skrējis pliks ap savu māju trīs reizes riņkī, runādams: "Lai tam tādas sirds sāpes kā man!" No tās reizes pušelniekam sācis klāties ļoti slikti: nekas laimīgi nepadevies, govis pakritušas, lauki neizdevušies, ienākuma nekāda nebijis, kamēr pēdīgi bijis jāaiziet projām uz kornetiešiem. Saimniekam turpretim gājis pa rokai.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox