Burvji bojā lauku ražu

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Vecos laikos gulbeniešos dzīvojuši divi kaimiņi. Viens bijis bagāts, bet otrs nabags. Bagātajam bijušas kuplas druvas un brangi lopi, bet nabagajam viss padevies slikti. Pie bagātā saimnieka dzīvojis vecs vecis, ko ļaudis dēvējuši par burvi. Šis vecis bijis pusakls. Reiz, vienā vasaras vakarā, kad rudzi ziedējuši, vecis gājis uz kaimiņu rudzu tīrumu vārpu lauzt. Bet labi neredzēdams, tas iegājis sava saimnieka tīrumā. Iegājis rudzu laukā, tas sācis lauzt vārpas. Pie šā darba viņš metis krustus un skaitījis pātarus. Pēc tam viņš vārpas sasējis dzeltenā lakatā un gājis uz māju. Kad pienācis pļaujas laiks, bagātā rudzu laukā vārpas bijušas tukšas, bet nabagam vārpas liekušās un lauzušas stiebrus.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox