Burvji ceļo par viesuli

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: Šī teika ir stipri saīsināta, atmetot autora prātojumus par māņiem. Vēl Jansonu Jānis Liel-Platonē ir uzrakstījis teiku, kur saimnieks savu viesulī sviesto nazi atradis pie kaimiņa (VII, I, 700, 5). J. Kriķis Startos ir uzrakstījis divas teikas, kur vīrs cīnījies ar viesuli (Etn. II, l892. VII, I, 704, 16 u. 17). P.Š.


Vecie ticēja, ka katrs nelaimes atgadījums un neveselība pie cilvēka vai lopa tikai nākot no ļaunā nedarbiem. Bet neba ļaunais pie visiem nelāgiem darbiem pats katru reiz klāt, viņa palīgi. burvji un raganas, zin arī paši uz savu roku darboties. Bet ja tikai laikā izveicīgi pretim stājas, ir iespējams ļauno piekrāpt un burvjus, raganas nevien atgaiņāt, bet vēl sodīt.

Purvmaļos viesulis jau dažu dienu bija dzinis nedarbus, gan sabojādams ēkām jumtus, gan dārzā nošķibēdams kokiem zarus. " Nāc tik vēl šodien!" Purvmalis, piedarbā vētīdams, lielījās, "gan tad tevi mazuliet pamācīšu." Necik ilgi un viesulis šodien atkal bija patiesi klāt, izraudams Purvmalim kretuli no rokām, izputinādams pelus pa malu malām un vēl noplēsdams piedarbam čukurni (pavālu). Purvmalis, to redzot, izrauj dusmīgs nazi un laiž viesulim pakaļ. Te negaiss uz rāvienu apstājas, pie kam uz piedarba sliekšņa nopil daži asins pilieni; bet nazis, kā ūdenī nozudis. Otrā trešā dienā Purvmalis noiet uz Ažupjiem, kur par brīnumiem ierauga savu nazi staba galā iedurtu. Viņš priecīgs izrauj savu nazi un dodas istabā, kur atron veco Āžupi kunkstam, ar pāršķeltu kāju gultā vārtāmies. Lai gan vecais teicas iebrūcēji&127; kāju kautkādā nevainīgā atgadījumā, tomēr Purvmalis, viņu sen jau pazīdams par burvi, nelikās vis apmānīties, bet stingriem vārdiem aiziedams nosaka: "Sargies nākamā reizā manās mājās vēl rādīties!"

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox