Burvji ceļo par viesuli

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: Tādu pašu teiku H. Skujiņa ir uzrakstījis arī Aumeisteŗos un J. Rubenis Ērgļos. A. Lercha-Puškaiša krājumā tādas ir iespiestas V, 127, 45, tad no Jansonu Jāņa Liel-Platonē (VII, I, 700, 4), no Pēteŗa Alunāna Krustpilī (Jkr. II, LP, VII, I, 701, 7), tad no "Austruma" (1894. nr. 46. VII, I, 702, 9), un no Kalniņa Garkalnē (VII, I, 722, 10). P. Š.


Sējas laikā, ap dienvidu sacēlies liels veisols un nācis uz māju. Mājnieki pašlaik ēduši pusdienu. Saimnieks nomanījis, ka nebūs labi, un izskrējis no istabas. Viņš veisolā iesviedis dūcīti un veisols tūliņ izjucis. Kad saimnieks ziemā uz Rīgu braucis, tad mājas vietā, Rīgas kungs saimniekam pie pusdienas galda iedevis viņa paša dūcīti, ko tas vasarā veisolā iesviedis. Kad saimnieks prasījis Rīgas kungam, kā viņa dūcītis te ticis, tad tas atbildējis: "Jūs jau man sējas laikā kājas papēdī viņu iesviedāt."

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox