Burvji ceļo par viesuli

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Viens Rūjeniešu saimnieks braucis uz Pērnavu ar liniem. Ceļā sacēlies viesulis. Saimnieks paķēris dūcīti un iesviedis viesulī. Viesulis pazudis, bet sava dūcīša saimnieks vairs neatradis. Pērnavā saimnieks pārdevis linus un ieturējis pie kopmaņa pusdienas. Uz galda tas ieraudzījis savu aizsviesto dūcīti. Saimnieks prasījis kopmanim, kur viņš šā dūcīti ņēmis. Kopmanis pārskaities kliedzis uz viņu: "Ak tad tu biji tas, kas mani nodurt gribēja!" un rādījis uz rētu pierē. Kopmanis bijis buris, kas pārvērties par viesuli un aiznesis linus no ceļinieku vezumim.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox